Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Wanneer u chronisch ziek bent of een handicap heeft, heeft u vaak extra kosten. In sommige gevallen kunt u bij de gemeente een bijdrage aanvragen voor deze kosten.

De hoogte van de tegemoetkoming is € 155 per persoon. Deze bijdrage kunt u 1 keer per kalenderjaar aanvragen.

Voor wie?

De tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten is voor Arnhemmers van 18 jaar of ouder. Daarnaast moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont zelfstandig. 
  • U heeft een inkomen tot maximaal 150% van de bijstandsnorm. 
  • Uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
  • U heeft het afgelopen jaar (2023) het volledige eigen risico betaald.

Daarnaast moet u aan 1 van de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U moet dit jaar een eigen bijdrage betalen aan het CAK voor WMO-hulpmiddelen of zorg thuis.
  • U heeft een rolstoel van de gemeente ontvangen op basis van de WMO.
  • U bent in het bezit van een AVAN vervoerspas voor aanvullend vervoer op basis van de WMO of de zorgtaxi.

Wij rekenen met het netto-inkomen inclusief vakantiegeld

Wat zijn de maximale inkomens?
Wie Exclusief vakantiegeld Inclusief vakantiegeld
Alleenstaanden en alleenstaande ouders tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1.829,46 per maand  € 1.925,75 per maand
Gehuwden of samenwonenden tot de pensioengerechtigde leeftijd € 2.613,51 per maand € 2.751,06 per maand
Alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf de pensioengerechtigde leeftijd € 2.031,71 per maand € 2.138,64 per maand
Gehuwden of samenwonenden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd € 2.753,56 per maand € 2.898,48 per maand
Wat is het maximale vermogen?

Het maximale vermogen voor de tegemoetkoming is voor alleenstaanden € 10.000 en voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden € 20.000.

Wat is eigen risico?

Voor de meeste zorgkosten uit de basisverzekering geldt dat u de eerste € 385 zelf moet betalen. Dit heet het eigen risico.

Wat is een eigen bijdrage aan het CAK?

Als u 18 jaar of ouder bent en ondersteuning thuis ontvangt vanuit de WMO dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Wanneer u deze zorg zelf inkoopt door middel van een persoonsgebonden budget (pgb), betaalt u hierover ook een eigen bijdrage aan het CAK. Het kan ook zijn dat u buiten een instelling woont en zorg krijgt vanuit de Wet langdurige Zorg (WlZ). Ook hiervoor betaalt u dan een eigen bijdrage aan het CAK. LDit is niet de eigen bijdrage die u betaalt voor verblijf in een instelling.

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

U kunt op 2 manieren een aanvraag indienen: online of schriftelijk. Als er meerdere mensen bij u thuis aan de voorwaarden voldoen, kan ieder afzonderlijk in aanmerking komen voor de regeling. Partners kunnen samen 1 aanvraag indienen. Andere inwonende meerderjarigen kunnen hun eigen aanvraag indienen.

Online

Hiervoor heeft u een DigiD nodig. 

Online tegemoetkoming aanvragen

Schriftelijk

U kunt ook het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming (pdf, 220 kB) downloaden. Het ingevulde formulier stuurt u met een kopie van uw legitimatiebewijs en van uw bankpas/bankafschrift naar:

Gemeente Arnhem
T.a.v. de afdeling aanvullend inkomen
Antwoordnummer 3740
6800 XA Arnhem