Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

De tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten is een gemeentelijke bijdrage van € 155 per jaar.

Wanneer u chronisch ziek of gehandicapt bent, heeft u vaak extra kosten. In sommige gevallen kunt u bij de gemeente een bijdrage voor deze kosten aanvragen. Dit heet de Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten.

Vergoeding

De hoogte van de tegemoetkoming is € 155,- per persoon. Deze bijdrage kunt u eenmaal per kalenderjaar aanvragen.

Voor wie?

De tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken -en gehandicapten is voor inwoners van Arnhem van 18 jaar of ouder die:

 • zelfstandig gehuisvest zijn (niet verblijven in een instelling op basis van de Wet Langdurige Zorg) én
 • een inkomen hebben tot maximaal 150% van de bijstandsnorm én
 • een vermogen lager hebben dan de vermogensgrens én
 • het afgelopen jaar (2020) het volledige eigen risico hebben betaald én
 • aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:
  - dit jaar een eigen bijdrage betalen aan het CAK voor WMO-hulpmiddelen of zorg thuis óf
  - een rolstoel van de gemeente hebben ontvangen op basis van de WMO óf
  - in het bezit zijn van een AVAN vervoerspas voor aanvullend vervoer op basis van de WMO of de zorgtaxi.

Wat zijn de maximale inkomens?

 • Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders tot de pensioengerechtigde leeftijd:
  € 1.537,15 per maand exclusief vakantiegeld, dit is € 1.618,05 inclusief vakantiegeld.
 • Voor gehuwden of samenwonenden tot de pensioengerechtigde leeftijd:
  € 2.195,93 per maand exclusief vakantiegeld, dit is € 2.311,50 inclusief vakantiegeld.
 • Voor alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:
  € 1.709,97 per maand exclusief vakantiegeld, dit is € 1.799,97 inclusief vakantiegeld.
 • Voor gehuwden of samenwonenden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd:
  € 2.318,59 per maand exclusief vakantiegeld, dit is € 2.440,62 inclusief vakantiegeld.

Wat is het maximale vermogen?

Het maximale vermogen voor de tegemoetkoming is voor alleenstaanden € 10.000,- en voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden € 20.000,-.

Wat is eigen risico?

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor de gemaakte kosten die worden vergoed vanuit de basisverzekering. 

Wat is een eigen bijdrage aan het CAK?

Als u 18 jaar of ouder bent en ondersteuning thuis ontvangt vanuit de WMO dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Ook wanneer u deze zorg zelf inkoopt door middel van een persoonsgebonden budget (pgb), betaalt u hierover een eigen bijdrage aan het CAK. Het kan ook zijn dat u buiten een instelling woont en zorg krijgt vanuit de Wet langdurige Zorg (WlZ). Ook hiervoor betaalt u dan een eigen bijdrage aan het CAK. Let op: Dit is niet de eigen bijdrage die u betaalt voor verblijf in een instelling.

Aanvragen

U kunt op 2 manieren een aanvraag indienen: online of schriftelijk. Als er meerdere mensen bij u thuis aan de voorwaarden voldoen, kan ieder afzonderlijk in aanmerking komen voor de regeling. Partners kunnen samen één aanvraag indienen. Andere inwonende meerderjarigen kunnen hun eigen aanvraag indienen.

Online

Hiervoor heeft u een DigiD nodig. 

Online aanvragen

Schriftelijk

Hiervoor downloadt u zelf het aanvraagformulier (pdf, 116 kB). Het ingevulde formulier stuurt u met een kopie van uw legitimatiebewijs en van uw bankpas/bankafschrift naar:

Gemeente Arnhem
T.a.v. de afdeling aanvullend inkomen
Antwoordnummer 3740
6800 XA Arnhem

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 0800 - 1809.