Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Wanneer u chronisch ziek bent of een handicap heeft, heeft u vaak extra kosten. In sommige gevallen kunt u bij de gemeente een bijdrage aanvragen voor deze kosten.

De hoogte van de tegemoetkoming is € 155 per persoon. Deze bijdrage kunt u 1 keer per kalenderjaar aanvragen.

Voor wie?

De tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten is voor Arnhemmers van 18 jaar of ouder. Daarnaast moet u ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont zelfstandig. 
  • U heeft een inkomen tot maximaal 150% van de bijstandsnorm. 
  • Uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
  • U heeft het afgelopen jaar (2022) het volledige eigen risico betaald.

Daarnaast moet u aan 1 van de onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U moet dit jaar een eigen bijdrage betalen aan het CAK voor WMO-hulpmiddelen of zorg thuis.
  • U heeft een rolstoel van de gemeente ontvangen op basis van de WMO.
  • U bent in het bezit van een AVAN vervoerspas voor aanvullend vervoer op basis van de WMO of de zorgtaxi.
Wat zijn de maximale inkomens?
Wie Exclusief vakantiegeld Inclusief vakantiegeld
Alleenstaanden en alleenstaande ouders tot de pensioengerechtigde leeftijd € 1.733,68 per maand  € 1.824,93 per maand
Gehuwden of samenwonenden tot de pensioengerechtigde leeftijd € 2.476,68 per maand € 2.607,03 per maand
Alleenstaanden en alleenstaande ouders vanaf de pensioengerechtigde leeftijd € 1.934,67 per maand € 2.036,49 per maand
Gehuwden of samenwonenden vanaf de pensioengerechtigde leeftijd € 2.627,13 per maand € 2.765,40 per maand
Wat is het maximale vermogen?

Het maximale vermogen voor de tegemoetkoming is voor alleenstaanden € 10.000 en voor alleenstaande ouders, gehuwden of samenwonenden € 20.000.

Wat is eigen risico?

Voor de meeste zorgkosten uit de basisverzekering geldt dat u de eerste € 385 zelf moet betalen. Dit heet het eigen risico.

Wat is een eigen bijdrage aan het CAK?

Als u 18 jaar of ouder bent en ondersteuning thuis ontvangt vanuit de WMO dan betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor). Wanneer u deze zorg zelf inkoopt door middel van een persoonsgebonden budget (pgb), betaalt u hierover ook een eigen bijdrage aan het CAK. Het kan ook zijn dat u buiten een instelling woont en zorg krijgt vanuit de Wet langdurige Zorg (WlZ). Ook hiervoor betaalt u dan een eigen bijdrage aan het CAK. LDit is niet de eigen bijdrage die u betaalt voor verblijf in een instelling.

Hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

U kunt op 2 manieren een aanvraag indienen: online of schriftelijk. Als er meerdere mensen bij u thuis aan de voorwaarden voldoen, kan ieder afzonderlijk in aanmerking komen voor de regeling. Partners kunnen samen 1 aanvraag indienen. Andere inwonende meerderjarigen kunnen hun eigen aanvraag indienen.

Online

Hiervoor heeft u een DigiD nodig. 

Online tegemoetkoming aanvragen

Schriftelijk

U kunt hier het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming (pdf, 952kB) downloaden. Het ingevulde formulier stuurt u met een kopie van uw legitimatiebewijs en van uw bankpas/bankafschrift naar:

Gemeente Arnhem
T.a.v. de afdeling aanvullend inkomen
Antwoordnummer 3740
6800 XA Arnhem