Werk en onderwijs

Om snel in te burgeren is het belangrijk dat u meedoet in onze samenleving. Door de taal te leren, te werken of naar school te gaan. Bureau Nieuwkomers helpt u en uw familie hierbij.

Onderwijs

Illustratie werk en onderwijs

Kinderen en volwassenen kunnen in Nederland naar school om diploma’s te halen. Kinderen jonger dan 16 jaar moeten verplicht naar school. Daarna is verder leren meestal vrijwillig. Voor jonge en voor volwassen nieuwkomers zijn er verschillende manieren om diploma’s te halen. 

Onderwijs voor kinderen

Kinderen in Nederland gaan eerst naar de basisschool en daarna naar de middelbare school. Als u als nieuwkomer kinderen hebt, kunnen die naar de peuteropvang of naar de Internationale Schakel Klas (de ISK). 

De peuteropvang

Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen naar de peuteropvang. Daar worden ze voorbereid op de basisschool en leren ze de taal. Ook als u een verblijfsvergunning hebt kunt u uw kinderen naar de peuteropvang brengen. U hebt daarvoor een speciale verklaring nodig. Bij het consultatiebureau kunt u zo’n vve-verklaring krijgen. Uw regisseur inburgering kan u hierbij helpen. Vve betekent voorschoolse of vroegschoolse educatie. 

De Internationale Schakelklas

Als uw kinderen ouder zijn dan 4 jaar en jonger dan 18 jaar mogen ze naar een internationale schakelklas (ISK). Hierin leren ze de taal en worden ze voorbereid op het gewone onderwijs. Zodra het kan, gaan uw kinderen naar het gewone onderwijs. 

De basisschool

Kinderen die 4 jaar zijn gaan naar de basisschool. Daar zijn 8 groepen. Vanaf groep 3 leren kinderen lezen, schrijven en rekenen. Na groep 8 gaan kinderen naar de middelbare school. De leraar geeft een advies over het schoolniveau van uw kind.

De middelbare school

Er zijn 4 soorten middelbare scholen: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In groep 8 adviseert de leraar over de school waar een kind naartoe gaat. De middelbare school neemt dat advies meestal over. Het praktijkonderwijs en het vmbo kunnen kinderen in 4 jaar afronden. Op de havo kunnen kinderen na 5 jaar examen doen, op het vwo na 6 jaar. Daarna kunnen zij een vervolgopleiding kiezen. Op deze pagina leest u meer over onderwijs voor volwassenen

Onderwijs voor volwassenen

Na de middelbare school kunnen uw kinderen een vervolgopleiding doen: op het mbo, het hbo of de universiteit. U kunt ook zelf zo’n opleiding doen. Samen met de regisseur inburgering kijkt u of het nodig is om een extra opleiding te doen.

Mbo

Op het mbo leert u in 4 jaar een beroep. Soms kunt u gelijk met uw mbo-opleiding ook een inburgeringsscursus doen. Als u het diploma voor de middelbare school niet in Nederland hebt gehaald, moet u een toelatingsexamen doen. Dat examen is het Staatexamen NT2-1. 

Hbo en universiteit

Om naar het hbo of de universiteit te kunnen, moet u ook een toelatingsexamen doen. Voor alle Nederlandstalige studies is dat het Staatsexamen NT2-II. Voor Engelstalige studies is dat het IELTS- of TOEFL-examen.

Waarde diploma’s

Voor deze studies moet u ook een vooropleiding hebben. Daarom is het slim om de diploma’s die u al hebt te laten zien aan de Internationale Diplomawaardering. Zij kijken wat uw diploma’s waard zijn in Nederland. De instelling waar u gaat studeren kijkt naar die waardering. Zij bepalen of u de opleiding kunt volgen en of u misschien vrijstelling krijgt. Dat betekent dat u sommige vakken misschien niet hoeft te doen. Als u met uw diploma’s de opleiding nog niet kan volgen, kunt u misschien een schakeljaar doen.

Hebt u vragen over onderwijs voor volwassenen? Uw regisseur inburgering kan u hierbij helpen. U kunt ook terecht bij het loket leren & werken van de gemeente Arnhem. 

Studiefinanciering

In Nederland kunt u geld krijgen en/of lenen om te studeren. We noemen dat studiefinanciering. Als u tussen de 18 en 30 jaar oud bent en u volgt een opleiding dan heeft u hier meestal recht op. Uw regisseur inburgering kan u hier meer over vertellen. De organisatie die voor studiefinanciering zorgt is DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs. Op hun website vindt u meer informatie over studiefinanciering. Als u geen studiefinanciering krijgt van DUO kan stichting UAF u misschien helpen. Dit is een stichting die studerende vluchtelingen helpt. 

Wilt u verder studeren en heeft u daar vragen over? Uw regisseur inburgering kan u ook helpen. 

Werken in Nederland

Illustratie werken in Nederland

Wij helpen u om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Want als u werkt verdient u zelf geld, leert u de taal sneller en leert u Nederland ook goed kennen. En dan voelt u zich sneller thuis. Van de wet moet u ook werken. Alleen als het echt niet kan, hoeft u niet te werken. 

Werk en inkomen

Als u nog maar net in Nederland bent, krijgt u van de gemeente een uitkering. We noemen dit bijstand. Deze bijstand is tijdelijk. Als u betaald werk hebt gevonden stopt de uitkering. Als u betaald werk doet, krijg u een salaris. Met dat geld kunt u voor uzelf en voor uw gezin zorgen. U kunt dan bijvoorbeeld sparen, een auto kopen of een hypotheek aanvragen. En nog belangrijker: als u werkt integreert u sneller in de samenleving. Hier leest u meer over inkomen, geld en administratie.

Voordat u gaat werken

Voordat u op zoek kunt naar betaald werk, moet u arbeidsfit worden. Dat betekent dat u er klaar voor bent om ergens te gaan werken. Uw regisseur inburgering helpt u hierbij. 

Passend werk

Samen met de regisseur inburgering bespreekt u welk werk bij u past. We kijken daarvoor naar de opleidingen die u hebt gedaan. We kijken naar het werk dat u deed voordat u naar Nederland kwam. En we bespreken welk werk u graag wilt doen. Ook bespreken we de verschillen tussen werken in Nederland en werken in het land waar u vandaan komt. Die verschillen kunnen groot zijn.

Stage of vrijwilligerswerk

Met uw regisseur inburgering gaat u op zoek naar een stageplaats of naar vrijwilligerswerk. Daar doet u ervaring op. U leert er over het werken in Nederland. U maakt kennis met de Nederlandse cultuur. Die ervaring is belangrijk als u straks op zoek gaat naar betaald werk. Als u solliciteert naar betaald werk, krijgt u vragen over uw ervaring. 

Arbeidsfit

Het doel is om na maximaal 3 jaar arbeidsfit te zijn. U bent dan klaar om ergens te gaan werken. Vanaf dan gaat de regisseur werk & inkomen van de gemeente u helpen om een baan te zoeken. Hoe dat precies gaat, leest u hier.

Op zoek naar werk

Als u arbeidsfit bent, gaat u met de regisseur werk & inkomen op zoek naar werk. U maakt een cv en reageert op vacatures. 

Uw cv

Samen met de regisseur maakt u een cv, een curriculum vitae. Hierin staat welke diploma’s u hebt en welk werk u eerder hebt gedaan. Ook staat hierin andere persoonlijke informatie. 

Vacatures zoeken

Als u een cv hebt kunt u reageren op advertenties met werk. We noemen zulke advertenties ook vacatures. Reageren kan bijvoorbeeld in de Arnhem Werkt-app, een app waarop u vacatures in en rondom Arnhem kunt vinden. Er zijn ook veel andere websites waarop vacatures staan. Uw regisseur helpt u om de goede vacatures te vinden. 

Solliciteren

Als u een goede vacature heeft gevonden, kunt u solliciteren. Dat betekent dat u een e-mail stuurt waarin u vertelt waarom u dat werk kunt en wil doen. Uw regisseur inburgering kan u hierbij helpen. Als het bedrijf het een goede brief vindt, nodigen ze u uit voor een gesprek. Na dat gesprek bepalen ze of u bij het bedrijf mag komen werken. 

Wat is de Participatiewet?

De Participatiewet is een belangrijke wet voor nieuwkomers. Participeren betekent meedoen. De Participatiewet zegt dat iedereen die in Nederland woont zijn best moet doen om te werken. Als u een uitkering krijgt en u kunt werken, moet u ook op zoek naar werk. Dat staat in deze wet. Uw uitkering is dus tijdelijk. Alleen als u ziek bent, als u lichamelijke of psychische problemen heeft, hoeft u niet altijd naar werk of zoek. De gemeente bepaalt dit voor u. In de Participatiewet staat ook dat u de taal moet leren. Om uw uitkering te behouden moet u dus uw best doen om goed Nederlands te leren. Dat is ook onderdeel van uw inburgering. Als u verder nog vragen heeft over deze wet, dan kan uw regisseur inburgering u ook verder helpen.