Informatie- en reclameborden derden

Tijdelijke borden die informeren over of reclame maken voor (verkoop)projecten van organisaties anders dan de gemeente. Het gaat om (verkoop)borden van bijvoorbeeld makelaars of projectontwikkelaars.

Spelregels:

  • Het is derden niet toegestaan informatie- of projectborden te plaatsen in de openbare ruimte, tenzij dit gebeurt in opdracht van de gemeente en tenzij die borden voldoen aan de eisen die worden gesteld aan informatieborden van de gemeente.
  • Derden mogen wel borden plaatsen op eigen terrein mits ze daarbij voldoen aan het bepaalde in artikel 4.7.2. van de APV over ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclame (waarin onder andere staat dat verkoopborden niet groter mogen zijn dan 0.15 m2 en maximaal 1 meter breed of lang) en aan de regels van de welstandsnota van de gemeente Arnhem.
  • Een uitzondering geldt voor borden die worden geplaatst in het kader van de De scholen zijn weer begonnen-campagne. Deze borden mogen bij aanvang van het schooljaar op aangewezen plaatsen in de gemeente geplaatst worden. Het plaatsen van de borden mag enkel gebeuren door partij(en) die door de gemeente zijn aangewezen.