Lichtmastreclame

Ondernemers uit de gemeente Arnhem die interesse hebben om hun bedrijf(activiteiten) via een reclame-uiting kenbaar te maken, kunnen gebruik maken van lichtmastreclame aan één of meerdere lichtmasten.

De gemeente Arnhem stelt hiervoor lichtmasten beschikbaar door de gehele stad. Lichtmastreclame stimuleert de naamsbekendheid van een ondernemer en wordt mede gebruikt als verwijzing naar betreffende onderneming.
De exploitatie van de lichtmastreclame is uitbesteed aan het NPB Media B.V. Indien u meer informatie wenst omtrent lichtmastreclame, dan kunt u zich wenden tot genoemd bureau op telefoonnummer 023 - 538 48 44 of via de site www.npbmedia.nl.

Spelregels:

Het exploiteren van dit soort reclame is in Arnhem alleen mogelijk met een privaatrechtelijke overeenkomst. Hierin neemt de gemeente o.a. specifieke regels op over het onderhoud en de plaatsing van de reclamevoorzieningen. Uitbreiding van het aantal lichtmastreclames is alleen mogelijk na toestemming van B&W. Plaatsing van extra lichtmastreclames is alleen mogelijk met een omgevingsvergunning bouwen en na een welstandstoets.