Mupi's, abri's en kleine reclamezuilen

In Arnhem staan 162 abris met reclame en 83 vrijstaande mupis. Mupis worden alleen geplaatst op plekken waar het niet wenselijk is om reclame in de abri aan te brengen.

Daarnaast staan er op de toegangswegen naar de stad enkele mupis met op de achterkant een stadsplattegrond. In en het rond het centrum staan ook 10 reclamezuilen met een stadsplattegrond. Exploitant: JCDecaux Nederland BV. Meldingsnummer voor schade is 0800 - 1710 (24 uur per dag bereikbaar). Contactgegevens JCDecaux:

Hoofdkantoor:

Gebouw Eurocenter II
Barbara Strozzilaan 374
1083 HN Amsterdam

Postadres:

Postbus 7979
1008 AD Amsterdam

T. 020 660 7500
E. marketing_NL@jcdecaux.com

Spelregels:

  • Het exploiteren van dit soort reclame is in Arnhem alleen mogelijk met een privaatrechtelijke overeenkomst. Hierin neemt de gemeente o.a. specifieke regels op over het onderhoud en de plaatsing van de reclamevoorzieningen.
  • Uitbreiding van het aantal mupis en abribussen is alleen mogelijk na toestemming van B&W.
  • Plaatsing is alleen mogelijk met een omgevingsvergunning bouwen en na een welstandstoets.