Mupi's, abri's en kleine reclamezuilen

In Arnhem staan 162 abri's met reclame en 83 vrijstaande mupi's. Mupi's worden alleen geplaatst op plekken waar het niet wenselijk is om reclame in de abri aan te brengen.

Daarnaast staan op de toegangswegen naar de stad enkele mupi's met op de achterkant een stadsplattegrond. In en het rond het centrum staan ook 10 reclamezuilen met een stadsplattegrond. De exploitant van deze reclame-uitingen is JCDecaux Nederland BV.

Contactgegevens JCDecaux

Het meldingsnummer voor schade is 0800 - 1710 (24 uur per dag bereikbaar). 

JCDecaux
Gebouw Eurocenter II
Barbara Strozzilaan 374
1083 HN Amsterdam

Postbus 7979
1008 AD Amsterdam

T. 020 660 7500
E. marketing_NL@jcdecaux.com

Spelregels voor abri's, mupi's en kleine reclamezuilen

  • Het exploiteren van dit soort reclame is in Arnhem alleen mogelijk met een privaatrechtelijke overeenkomst. Hierin neemt de gemeente onder andere specifieke regels op over het onderhoud en de plaatsing van de reclamevoorzieningen.
  • Uitbreiding van het aantal mupi's en abri's is alleen mogelijk na toestemming van het college van Burgemeester en Wethouders.
  • Plaatsing is alleen mogelijk met een omgevingsvergunning bouwen en na een welstandstoets.