Verwijsborden

Verwijsborden zijn borden die verwijzen naar de aanwezigheid van bepaalde bedrijven of ondernemingen.

Deze verwijsborden worden regelmatig zonder vergunning door ondernemers in de openbare ruimte gezet, of bevestigd aan straatmeubilair. Daarnaast worden er regelmatig tijdelijke verwijsborden in de openbare ruimte geplaatst bij bouwwerkzaamheden of evenementen om het bouw- of evenementenverkeer in goede banen te leiden.

Spelregels:

  • Het is derden niet toegestaan verwijsborden in de openbare ruimte te plaatsen of te bevestigen aan straatmeubilair.
  • Tijdelijke verwijsborden die een noodzakelijk onderdeel zijn van de verkeersmaatregelen bij grote bouwprojecten of evenementen zijn toegestaan. Onder deze tijdelijke verwijsborden worden ook tijdelijke verwijzingen verstaan naar bedrijven die in bereikbaarheid getroffen worden door (verkeers)werkzaamheden. Tijdelijke verwijsborden moeten gelijk na beëindiging van de werkzaamheden of het evenement worden weggehaald.
  • De voorwaarden die worden gesteld aan de verwijsborden bij bouwprojecten of evenementen worden opgenomen in het bouwplaatsinrichtingsplan respectievelijk de evenementenvergunning.
  • Teksten op de tijdelijke verwijsborden zijn informatief van aard. Reclame is niet toegestaan.