Vitrines en Billboards

In Arnhem staan 35 vitrines met 1 of 2 vlakken. Daarvan staan 10 vlakken ter beschikking aan de gemeente voor evenementeninformatie.

We hebben daarnaast 5 traditionele billboards op de toegangswegen tot onze beschikking voor evenementeninformatie. Exploitant: JCDecaux.

Spelregels:

  • Het exploiteren van dit soort reclame is in Arnhem alleen mogelijk met een privaatrechtelijke overeenkomst. Hierin nemen we onder andere specifieke regels op over het onderhoud en de plaatsing van de reclamevoorzieningen.
  • Uitbreiding van het aantal vitrines en billboards is alleen mogelijk na toestemming van B&W.
  • Plaatsing van extra vitrines of billboards is alleen mogelijk met een omgevingsvergunning bouwen en na een welstandstoets.