Circulaire stadsontwikkeling

We kopen als gemeente veel in. Sommige dingen kopen we niet zelf in, maar daar hebben we wel invloed op. Daar gaat het uitvoeringsplan 'Circulaire stadsontwikkeling' over.

De komende jaren bouwen we veel woningen in Arnhem. Daarom ligt de focus van het uitvoeringsplan op de woningbouw. In 2030 willen we minimaal 50% circulair bouwen om in 2050 te komen tot een 100% circulaire leefomgeving. In de woondeal is voor Arnhem het volgende opgenomen over circulair bouwen: 

  • Voor de bestaande plannen gaan we, bij de locaties die binnen de woondeal vallen, in gesprek met de ontwikkelaars over het verhogen van gebruik van circulaire bouwmaterialen naar minimaal 10%.  
  • In de nieuwe woningbouwplannen spannen we ons in om minimaal 25% circulair te laten ontwikkelen.  
  • Vanaf 2030 willen we minimaal 50% circulair bouwen om uiteindelijk in 2050 te komen tot een 100% circulaire leefomgeving. 

Op dit moment werken we aan het invoeren van deze mooie ambities. Maar wat betekent dat nu eigenlijk precies, 100% circulair bouwen?  

Meer bouwen met hergebruikte materialen 

Het betekent in de eerste plaats dat we meer gaan bouwen met hergebruikte materialen. Wanneer er bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden in de buurt waar materialen vrijkomen, kunnen we proberen deze tweedehands materialen weer op te waarderen tot materialen om nieuw mee te bouwen. Op dit moment wordt veel sloopafval heel laagwaardig toegepast. Denk bijvoorbeeld als fundering onder wegen of het gaat de verbrandingsoven in. Bij circulair bouwen blijft een baksteen zoveel mogelijk een baksteen en een kozijn een kozijn. 

Zo bouwen dat het ook weer uit elkaar kan 

Circulair bouwen betekent ook dat we nieuwe gebouwen zo ontwerpen dat ze, als ze aan het eind van hun levensduur zijn, weer goed uit elkaar kunnen halen. Hiermee zorgen we ervoor dat afzonderlijke onderdelen makkelijk weer opnieuw gebruikt kunnen worden.  

Nieuw materiaal zo duurzaam mogelijk produceren 

De komende jaren zal er nog niet voldoende tweedehands materiaal op de markt zijn om alle nieuwbouw mee te plegen. Daarom zullen er ook nieuwe materialen nodig blijven. Deze materialen moeten dan zo duurzaam mogelijk zijn. Dit betekent dat ze weinig vervuiling veroorzaken in de productie, zoals CO2 uitstoot. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bouwen met natuurlijke materialen zoals hout of hennep, in plaats van met staal en glaswol. 

Op sommige plaatsen doen we dit al. Bijvoorbeeld bij de sloop van het oude zwembad Valkenhuizen. En ook bij de komende nieuwbouw van velden 26 en 27 in de wijk Schuytgraaf, waar we zo circulair mogelijk gaan bouwen.  

Gelderse subsidieregeling voor circulaire fabrieksbouw

De provincie Gelderland heeft 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor circulaire fabrieksbouw. De regeling ‘Natuurlijk Sneller Bouwen’ moet Gelderse bouwbedrijven stimuleren om de omslag naar fabrieksbouw te maken en meer circulaire en biobased materialen te gebruiken. Meer informatie over de regeling leest u op de website van de provincie

Meer weten over circulair bouwen

Wilt u meer weten over circulair bouwen of heeft u vragen? Kijk dan op de website van Cirkelstad voor meer informatie.