Duurzaam ondernemen

We willen u als ondernemer stimuleren om energie te besparen, want duurzaam ondernemen wordt steeds minder vrijblijvend.

Als gemeente stimuleren we ondernemers om op 3 thema’s duurzaam te ondernemen en daarmee een bijdrage te leveren aan de benodigde CO2 reductie. Namelijk: 

  • Energie besparen 
  • Energie opwekken en hergebruiken 
  • Aardgasvrij maken van bedrijven 

Er zijn diverse subsidies beschikbaar om energiebewuster te ondernemen, zowel landelijk als gemeentelijk.

Energie besparen 

Bedrijven kunnen grote stappen zetten in het besparen van energie. Dat levert een bedrijf geld op en is ook nodig om de gestelde CO2 doelstellingen te behalen. Het kan nuttig zijn om inzicht te krijgen in de wettelijke maatregelen die u als ondernemer moet nemen (zoals de Erkende Maatregelenlijst). Een energiescan kan hierin duidelijkheid geven. Ook staat er in een energiescan duidelijk beschreven welke energiebesparingsmogelijkheden er voor uw bedrijf zijn. In Arnhem subsidiëren we de energiescan voor bedrijven. 

Energie opwekken en hergebruiken 

Veel (bedrijfs)daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Hiermee kan duurzame energie opgewekt worden. Daarnaast is er bij diverse bedrijven restwarmte beschikbaar. Die ontstaat uit productieprocessen en door koeling. De meeste warmte wordt nu afgegeven aan de buitenlucht of geloosd in het oppervlaktewater. Zonde want het is bruikbare warmte.  

Aardgasvrij maken van bedrijven 

Ook bedrijven moeten in 2050 van het aardgas losgekoppeld zijn. In de transitievisie warmte (eind 2021) komt te staan hoe en wanneer bedrijven gezamenlijk van het aardgas afgaan. Bedrijven worden uitgenodigd op bijeenkomsten voor wijk warmteplannen. Zo krijgt zowel de gemeente als u als ondernemer inzicht in de kansen en uitdagingen die hierbij komen kijken. 

Kijk op https://www.arnhemaan.nl/ondernemer/ voor meer informatie over mogelijkheden vanuit de gemeente. 

Wet Milieubeheer en Erkende Maatregelenlijst (EML)

De hoeveelheid energie die uw bedrijf verbruikt bepaalt welke wettelijke verplichting u heeft. Andere criteria zijn de grootte van uw bedrijf en de omzet. Op de RVO wetchecker ziet u welke verplichting voor uw bedrijf geldt en welke maatregelen daarbij horen. Er zijn diverse subsidieregelingen beschikbaar vanuit de overheid. Ook zijn er financieringsmogelijkheden voor duurzaam ondernemen. 

Controle en handhaving energiemaatregelen 

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) controleert bedrijven onder andere op de Besparingsplicht en de Informatieplicht uit de Wet Milieubeheer en het doorvoeren van de verplichte maatregelen (EML-lijst). Dit gebeurt tijdens de reguliere milieucontroles en met extra energiecontroles bij achterblijvers. ODRA handhaaft als er te weinig of geen energiemaatregelen zijn genomen. 

Meer informatie