Wetten en regels bij vestiging

Bij het vestigen en verplaatsen van een onderneming gelden er wetten en regels.

Bestemmingsplan

Wanneer u wilt gaan (ver)bouwen of grond of een gebouw voor een andere functie wilt gaan gebruiken is het van belang om te weten of dat op de betreffende locatie is toegestaan en aan welke regels u moet voldoen. Het bestemmingsplan geeft aan voor welke doeleinden u de grond mag gebruiken en welke bouwmogelijkheden zijn toegestaan. Het bepaalt bijvoorbeeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Gemeenten zijn verplicht om voor hun grondgebied de toegestane functies in bestemmingsplannen vast te leggen.

Waar kunt u met vragen terecht?

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) kan u meer vertellen over bestemmingplannen. U kunt zowel de vastgestelde bestemmingsplannen als de ontwerp-bestemmingsplannen digitaal inzien.

Digitaal

De gemeente Arnhem publiceert bestemmingsplannen online op www.ruimtelijkeplannen.nl.