Zelf hulp of opvang bieden voor Oekraïense vluchtelingen

Op deze pagina vindt u meer informatie over het zelf hulp of opvang bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Bijvoorbeeld hoe u Oekraïense vluchtelingen kunt opnemen in huis. Deze pagina wordt steeds aangevuld met actuele informatie.

Rijksoverheid heeft een handreiking beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. In deze handreiking leest u informatie over hoe een opvangplek aan te bieden, waar u op moet letten en welke voorzieningen voor de vluchtelingen beschikbaar zijn, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De handreiking vindt u op de website van Rijksoverheid

U kunt ook Whatsappen met RefugeeHelp, een initiatief van het Rode Kruis, op 06-48158053.

Alternatieve opvang van Oekraïense vluchtelingen binnen een gastgezin 

Het is mogelijk dat het verblijf van Oekraïense vluchtelingen om verschillende redenen in uw gastgezin niet (meer) past. Als dit bij u zo is, kan RefugeeHomeNL uw gast(en) helpen bij herplaatsing in een nieuw gastgezin. Oekraïense vluchtelingen kunnen zich aanmelden voor een (nieuw) gastgezin via de website van RefugeeHomeNL.   

Ik wil graag helpen, hoe kan ik dat doen?

Wat fijn dat u wilt helpen. Dat kan op verschillende manieren. Kijk op de website van Vluchtelingenwerk Nederland wat er mogelijk is. Het gaat in eerste instantie om het doneren spullen of geld, tot aan het bieden van onderdak of het doen van vrijwilligerswerk.

Ik heb woonruimte beschikbaar. Hoe kan ik een Oekraïense vluchteling opnemen in mijn huis?

Heeft u een logeerplek? Of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger om de matches tussen gastgezinnen en vluchtelingen te maken? Kijk dan op: Ik wil een Oekraïense vluchteling in huis nemen.

Heeft het gevolgen voor mijn uitkering als ik vluchtelingen uit Oekraïne opvang?

Nee. Ook de zogenaamde kostendelersnorm wordt niet opgelegd wanneer een bijstandsgerechtigde een vluchteling uit Oekraïne in huis neemt. Ook op andere facetten van de uitkering heeft het geen invloed.

Ik heb familie of vrienden in Oekraïne, mogen wij hen opvangen?

Ja, dat mag. 

Moeten de Oekraïense vluchtelingen die ik heb opgevangen zich inschrijven bij de gemeente?

Ja, vluchtelingen uit Oekraine die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming moeten zich inschrijven bij de gemeente. Op de website van de IND leest u wanneer een vluchteling onder deze richtlijn valt. Om zich in te schrijven bij de gemeente maakt de vluchteling een afspraak bij de gemeente. Na inschrijving ontvangen zij een burgerservicenummer (BSN). Met een BSN kunnen zij zaken gaan regelen in Nederland. Bijvoorbeeld werken of scholing volgen. 

Let op: valt de persoon die bij u verblijft niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, dan moet deze persoon terugkeren naar het land van herkomst. De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) kan ondersteuning bieden bij terugkeer.

Afspraak maken

Inschrijven in de BRP gebeurt in het stadhuis. Zijn er meer gezinsleden tegelijk in Arnhem gekomen, zoals een partner en/of kinderen? Dan gaan zij ook mee naar de afspraak.  
Een afspraak maken kan via onderstaande button. 

  1. Klik bij ‘1. Kies een dienst’ op: Eerste inschrijving NL, vanuit Oekraïne
  2. Scroll naar beneden en kies vervolgens in de volgende stappen een datum en tijd. Vul de gegevens van de persoon die zich wil inschrijven en klik op ‘maak een afspraak’.

Afspraak maken

Meenemen naar de afspraak

De persoon (of personen) die zich wil laten inschrijven, moet de volgende documenten meenemen naar de afspraak:

  • Een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort of een identiteitskaart).
  • Bij een andere nationaliteit dan de Oekraïense: een bewijs dat de betreffende persoon op 23 februari 2022 in het bezit was van een geldige Oekraïense permanente verblijfsvergunning of een Oekraïense asielvergunning (tijdelijk of permanent).
  • Indien beschikbaar geboorteakte, huwelijksakte en/of scheidingsakte.
  • Een verklaring van de eigenaar of hoofdbewoner (pdf, 72kB), met kopie van een geldig legitimatiebewijs van de eigenaar of hoofdbewoner.

Heeft de vluchteling geen documenten die kunnen aantonen dat hij of zij de Oekraïense nationaliteit heeft, neem dan contact op met de ambassade in Den Haag.

Verhuizing 

Binnen Nederland

Verhuist de vluchteling die bij u woont naar een ander adres? Dan is het belangrijk dat dit wordt doorgegeven aan de gemeente. 

  • Verhuist de vluchteling naar een gemeentelijke opvanglocatie? Dan helpt een medewerker van de opvanglocatie de betreffende persoon bij de verhuisaangifte.
  • Verhuist de vluchteling naar een ander particulier adres en/of naar een andere gemeente? Dan moet deze persoon hier zelf aangifte van doen bij de gemeente waar hij of zij naartoe verhuist. 

Naar het buitenland

Wanneer de vluchteling naar het buitenland verhuist, moet hij of zij dit aan ons doorgeven. Kijk hiervoor op de pagina 'Verhuizing naar het buitenland'.   

Meer weten?

Heeft u behoefte aan meer informatie over bepaalde onderwerpen? We horen dit graag. Laat het ons weten via oekraine@arnhem.nl. We kijken dan naar een manier waarop we u het beste kunnen informeren, bijvoorbeeld via een informatiebijeenkomst.