Woordvoerders gemeente Arnhem

Als u een woordvoerder van de gemeente Arnhem wilt spreken, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 026-3774848. Buiten kantooruren is dit een piketnummer.

U kunt ook mailen naar pers@arnhem.nl. Uw mail wordt zo snel mogelijk beantwoord.

De woordvoerders zijn alleen bereikbaar voor de media. Bent u geen vertegenwoordiger van de media? Neem dan contact op via telefoonnummer 0800-1809 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur) of ga naar contactinformatie

Contactgegevens woordvoerders

Beleidsterrein

Eerste woordvoerder 

 • College en coördinatie 


pers@arnhem.nl
(026) 377 4848

 • Burgemeester:
  Openbare Orde en Veiligheid, Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden 

Joke Padmos
joke.padmos@arnhem.nl
06 11 757 551

 

 • Wethouder Cathelijne Bouwkamp:
  Arnhem-Oost aanpak, Cultuur, Groen en klimaatadaptatie in de stad, Duurzaamheid, inclusief energietransitie gebouwde omgeving en grootschalige opwek (exclusief energietransitie bedrijven en industrie en duurzame mobiliteit), Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)
Tom van Straten
Tom.van.straten@arnhem.nl 
06 11 739 299
 • Wethouder Nermina Kundić:
  Onderwijs, Jeugdbeleid, Mobiliteit, Economische Zaken en Citymarketing, Duurzaamheid bedrijven en mobiliteit, Toerisme en recreatie (uitgezonderd Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid), Regionale samenwerking (naast de rol van de burgemeester), Projecten Kleefse Waard en Stadsblokken Meinerswijk
Carlo van der Borgt
carlo.van.der.borgt@arnhem.nl
(026) 377 2304
 • Wethouder Bob Roelofs:
  Burgerparticipatie, Openbare Ruimte, Binnenstad, Jeugdzorg, Sport, Evenementen, Afval, Erfgoed (inclusief Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid), Ouderen
Marlies Kolthof
marlies.kolthof@arnhem.nl
06 21 934 738
 • Wethouder Marco van der Wel:
  Natuur en stadsparken, Water, milieu en luchtkwaliteit, Dierenwelzijn en biodiversiteit, (stads)Landbouw, Omgevingsdienst, vergunningen en handhaving, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), sociale wijkteams 
Marlies Kolthof
marlies.kolthof@arnhem.nl
06 21 934 738
 • Wethouder Mark Lauriks:
  Werk en Inkomen (inclusief toeslagenaffaire), Wijken en wijkgericht werken, Leefbaarheid, Welzijn (inclusief vrijwilligersbeleid en jongerenwerk), Armoedebeleid, Schulddienstverlening
Julia Reijers
julia.reijers@arnhem.nl
06 31 114 777
 • Wethouder Paul Smeulders: 
  Financiën, Wonen, Grondzaken, Asiel, Vluchtelingen en inburgering  
   
 • Wethouder Maurits van de Geijn 
  Inclusie (inclusief diversiteit en emancipatie), Digitalisering, Automatisering, Privacy, Bedrijfsvoering, Inkoop, P&O, Internationale samenwerking, Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, huiselijk geweld en kindermishandeling, Publieke gezondheid en GGD, Publieke dienstverlening, Communicatie, Gemeentelijk vastgoed

Leon Boelens
leon.boelens@arnhem.nl
06 27 216 363 

Carlo van der Borgt
carlo.van.der.borgt@arnhem.nl
(026) 377 2304

 • Woordvoerder gemeenteraad: 

 

Soraida Vertrouwd 
soraida.vertrouwd@arnhem.nl
06 31 114 835