Duurzame subsidies voor uw bedrijf

De overheid stimuleert ondernemers en bedrijven met verschillende subsidies en regelingen om duurzame maatregelen uit te voeren bij bedrijfspanden.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie duurzame energie kunnen bedrijven en particulieren een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van duurzame warmtesystemen als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Het betreft een investeringssubsidie. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Stimulering duurzame energieproductie (SDE+)

Met de SDE+ subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon. De SDE+  heeft 2 openstellingsrondes: voorjaar en najaar. U leest meer over deze exploitatiesubsidie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Provinciale subsidie voor energiebesparing 

Bedrijvencollectieven of samenwerkingsverbanden tussen instellingen komen in aanmerking voor subsidie voor het stimuleren van energiebesparing. U kunt subsidie aanvragen voor de uitvoering van een plan van aanpak of voor het geven van voorlichting of begeleiding bij energiebesparing. Energiescans vallen hier ook onder. De aanvraag verloopt via de provincie Gelderland.

Fiscaal voordeel met de EIA, MIA en de Vamil regelingen
  • De investeringsaftrek (EIA) is bedoeld om energiebesparing en de inzet van duurzame energie door ondernemingen te stimuleren. Met deze Energie-investeringsaftrek kan een bepaald percentage worden afgetrokken van relevante investeringen van de winst. Hierdoor ontstaat een belastingvoordeel. 
  • De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) geven fiscaal voordeel als u investeert in milieuvriendelijke technieken. Deze technieken moeten wel erkend zijn en op de Milieulijst staan om aanspraak te kunnen maken op de MIA en Vamil-regelingen.

Meer informatie