eLoket Informatieplicht energiebesparing

Als groot- of middenverbruiker van energie bent u verplicht om uiterlijk 1 juli 2019 te rapporteren welke energiebesparende maatregelen u hebt genomen.

De overheid en het bedrijfsleven willen met deze informatieplicht energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de vermindering van CO2-uitstoot in  Nederland een impuls. De rapportages kunnen via eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden ingediend. 

Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan) verbruiken, hebben de plicht hun energiebesparende maatregelen te rapporteren.

Meer informatie

Verdere informatie, zoals een introductievideo en een stappenplan, vindt u op www.rvo.nl/informatieplicht.