HECTOR

In de regio Arnhem-Nijmegen rijdt sinds september 2022 een huisvuilwagen op waterstof rond. De waterstofwagen is een resultaat van HECTOR, een samenwerkingsproject van 7 Europese steden, waaronder Arnhem.

PreZero, specialist in afval- en grondstoffenmanagement en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) nemen deel aan dit project.

Doel HECTOR

Het project HECTOR investeert in het ontwikkelen, gebruiken en monitoren van huisvuilwagens op waterstof. Er gaan in totaal 7 huisvuilwagens op waterstof rijden in 7 steden in 5  EU-landen. Arnhem is 1 van deze steden. In Arnhem is inmiddels ook een waterstof vulstation. De huisvuilwagen maakt hier gebruik van. 

Het project is opgezet om aan te tonen dat huisvuilwagens op waterstof een effectieve oplossing zijn bij het verminderen van emissies in het Europese wegtransport.

Europees project

Het project is gefinancierd vanuit het programma Interreg Noord-West Europa en is inmiddels afgerond. Monitoring werd uitgevoerd door de afdeling Automotive van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

De nieuwe huisvuilwagen rijdt sinds september 2022 rond in Arnhem. 

Meer informatie

Verdere informatie over het project vindt u op de Europese partnerwebsite

Contact

Peter Swart, bestuursadviseur, peter.swart@arnhem.nl