Luchtagenda en milieuzone

Onder de Luchtagenda vallen maatregelen die moet bijdragen aan schone en gezonde lucht in Arnhem. De milieuzone is daar een onderdeel van.

Deze maatregelen betreffen onder andere: milieuzone voor vrachtverkeer en personenauto's die rijden op diesel, het ontlasten van de centrumring en de walstroom. In februari 2019 stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met de Arnhemse Luchtagenda 'Naar een schonere lucht in 2025'. 

Schone lucht

De Luchtagenda heeft als doelstelling om bij te dragen aan schone lucht in Arnhem en uiteindelijk de gezondheid van haar inwoners en bezoekers. Onze ambitie is om de uitstoot te verminderen van de meest schadelijke stoffen in Arnhem, op korte en middellange termijn. Op de lange termijn willen we naar een Zero Emissie Zone voor de binnenstad. Via het bestuurlijk informatiesysteem kunt u de Luchtagenda, ook wel uitvoeringsagenda luchtkwaliteit genoemd, nalezen.

Schone Lucht Akkoord

In januari 2020 ondertekende wethouder Bouwkamp namens Arnhem het Schone Lucht Akkoord (SLA). Dit is een akkoord tussen de Rijksoverheid, provincies en gemeenten waarbij wordt gewerkt aan een permanent betere luchtkwaliteit en gezondheidswinst voor heel Nederland. Het Schone Lucht Akkoord sluit goed aan op de doelen en inhoud van de Arnhemse luchtagenda en biedt kansen om deze verder uit te voeren. U vindt meer informatie op de website van het Schone Lucht Akkoord.

Belangrijkste resultaten en ambities

  • De strengste milieuzone is sinds 1 januari actief in Arnhem. De zone geldt voor sterk vervuilende vrachtwagens en personenauto's. Hierdoor vermindert de uitstoot van roet en fijnstof en wordt de lucht schoner. In 2020 wordt de milieuzone uitgebreid naar bestelauto's met dieselmotoren.
  • Aan de Nieuwe Kade en in de Nieuwe Haven is walstroom geïnstalleerd. Walstroom heeft een positief effect op de luchtkwaliteit. Als cruiseschepen gebruik kunnen maken van deze duurzame energie, dan is er geen uitstoot meer van vervuilende dieselgeneratoren. Op termijn willen we ook de Rijnkade voorzien van walstroom, zodat alle aanlegplaatsen in Arnhem toegang hebben tot deze schonere vorm van energie.
  • We werken aan maatregelen die de verkeersdruk op de centrumring ontlasten. Als er meer verkeer om de stad heen geleid kan worden, heeft dit merkbaar effect op de luchtkwaliteit in de binnenstad.

Milieuzone

Voor meer informatie over de milieuzone, bekijk de pagina Milieuzone

Contact