Regionale Energiestrategie (RES)

Elektriciteit opwekken houdt niet op bij de grens van de gemeente en de regio. Daarom werken we in Regio Arnhem Nijmegen, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Regio Arnhem Nijmegen.

In het klimaatakkoord is onder andere afgesproken dat alle regio’s samen in 2030 ten minste 35TWh aan grootschalige duurzame elektriciteit op land opwekken. In de RES Arnhem Nijmegen onderzoeken we met veel partijen de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame elektriciteit op land en het gebruik van warmtebronnen.

Waar is ruimte voor windmolens en zonnevelden? En hoeveel? Is daar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? En: is er voldoende draagvlak voor en is het financieel haalbaar?

Al deze afwegingen samen vormen de RES, een document en een zogenaamd bod aan het Rijk waarin de keuzes voor de wijze van opwekking van duurzame elektriciteit en het gebruik van warmtebronnen staan beschreven en op welke wijze transport van de elektriciteit en warmte plaatsvindt. In het RES-bod staan concrete zoekgebieden en een planning voor de uitvoering.

Concept bod

Het concept bod van RES Arnhem Nijmegen is unaniem aangenomen. Op 23 september 2020 besloten de besturen – de colleges, de dagelijkse besturen van de waterschappen en Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland – positief. Het concept bod bestaat uit het voorlopig concept bod, aangevuld met reacties van alle bij de RES betrokken partners: maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, provincie en waterschappen. Nu gaan we in gezamenlijkheid werken aan het definitief maken van dit concept. Op YouTube vindt u een filmpje met meer informatie hierover.

Meedoen

Als belanghebbende zijn er meerdere momenten waarop u kunt meepraten. Via de website Groenemetropoolregio.nl treft u meer achtergrondinformatie en een proceskalender met een overzicht van de data van de belangrijkste bijeenkomsten in de aankomende maanden.

Contact