Projecten en visies

De gemeente Arnhem neemt op lokaal, regionaal, landelijk en op Europees niveau deel aan diverse projecten en netwerken om de duurzame energie-doelen te behalen.

 • Notitie reikwijdte en detailniveau voor de milieueffectrapportage

  In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken 16 gemeenten, de provincie Gelderland, 3 waterschappen en netbeheerder Liander samen aan het opwekken van meer duurzame energie. Dit doen we in een Regionale Energie Strategie (RES).

 • Hotspot Energy

  Voor de regio Arnhem Nijmegen en voor Arnhem zelf vormen de maatschappelijke opgaven op het gebied van energietransitie, duurzaamheid en circulaire economie niet alleen uitdagingen, maar ook economische kansen.

 • Windpark en zonneveld

  Om de duurzaamheidsambities van Arnhem en de regio te behalen, plaatsen we 4 windmolens en een zonneveld van circa 8,5 hectare op Koningspleij Noord.

 • Klimaatplan gemeente

  We hebben als gemeentelijke organisatie een Klimaatplan uitgewerkt waarin onze CO2-footprint en CO2-reductiemaatregelen en -doelen voor de komende jaren zijn vastgesteld. 

 • Duurzame Europese projecten

  Arnhem doet mee aan verschillende Europese Unie projecten als het gaat om het verduurzamen van de stad.

 • Regionale Energiestrategie (RES)

  Elektriciteit opwekken houdt niet op bij de grens van de gemeente en de regio. Daarom werken we in Regio Arnhem Nijmegen, net als in 29 andere energieregio’s in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Regio Arnhem Nijmegen.

 • Wijkgerichte energietransitie

  In Nederland willen we geen CO2-uitstoot van woningen meer. Dat moet in 2050 een feit zijn. In Arnhem werken we hier de komende tijd aan onder de noemer 'Wijkgerichte Energietransitie'.

 • Tijdelijke subsidieregeling energiezuinig witgoed

  Op 27 maart 2023 is de tijdelijke subsidieregeling energiezuinig witgoed van start gegaan.

 • SCEPA: ‘Scaling up the Energy Poverty Approach’

  De EU heeft een ERDF-subsidie toegekend aan het Interreg North-West Europe (NWE) project 'SCEPA'. Het belangrijkste doel van dit project is het verminderen en verlichten van energiearmoede door kwetsbare huishoudens te betrekken en te versterken. De projectduur is 4 jaar, en het totale projectbudget bedraagt € 6,3 miljoen. SCEPA is gelanceerd in april 2023.