Windpark en zonneveld

Om de duurzaamheidsambities van Arnhem en de regio te behalen, plaatsen we 4 windmolens en een zonneveld van circa 8,5 hectare op Koningspleij Noord.

Dit Windpark Koningspleij levert schone energie om 11.000 huishoudens in de regio van stroom te voorzien. Het zonneveld kan zo’n 3.500 huishoudens van stroom voorzien.

Duurzame energie opwekken

De doelstelling in het raadsprogramma ‘New Energy Made in Arnhem 2020 – 2030’ is om in 2030 34 kT CO2 reductie te realiseren met behulp van wind- en zonne-energie opwekprojecten binnen de eigen gemeentegrenzen. De windmolens en het zonneveld op Koningspleij leveren bijna de helft van deze doelstelling. 

Feiten en cijfers

  • 3 van de 4 windmolens op Windpark Koningspleij zijn gerealiseerd en leveren sinds maart 2022 al volop stroom aan het net. Realisatie is mede tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Rijn en IJssel Energiecoöperatie en inwoners uit Arnhem en omgeving. Inwoners hebben aan de realisatie een bijdrage kunnen leveren door een aandeel te kopen en mede-eigenaar te worden van een windmolen. De 4e molen gaat stroom leveren aan het bedrijventerrein IPKW.
  • In 2022 is gestart met de bouw van de 4e windmolen. Vanaf november 2022 wordt deze windmolen worden opgebouwd waarna deze windmolen ook stroom zal leveren.
  • De locatie voor het zonneveld biedt ruimte aan circa 36.000 zonnepanelen en wordt ontwikkeld door Sunvest. 
    De zonnepanelen worden in een zgn. ‘oost-west-opstelling’ geplaatst, hierdoor moet er zo’n 13 MWp opgewekt kunnen worden. De opgewekte stroom wordt geleverd aan Engie. Inwoners van Arnhem kunnen meedoen door zonne-aandelen te kopen.
  • Alle benodigde vergunningen voor de bouw van het zonneveld zijn verleend. In het najaar van 2020 wordt gestart met het ophogen van het terrein. De bouw van het zonneveld start 1e kwartaal 2021. Het zonneveld kan dan in het 3e kwartaal 2021 energie leveren.

Meer informatie

Verdere informatie over de windmolens vindt u op de website van Windpark Koningspleij.
Informatie over het zonneveld vindt u op de website van Sunvest.

Contact