Toewijzing van een Arnhemse onderscheiding

Toewijzing van een Arnhemse onderscheiding gebeurt door burgemeester en wethouders op basis van een opgestelde B&W-nota. Het college besluit over de toekenning van een gemeentelijke onderscheiding.

Het college heeft het recht om een Arnhems Meisje of een Zilveren Stadspenning niet toe te kennen. Ook al blijkt dat de persoon, op basis van de criteria wel hiervoor in aanmerking zou kunnen komen. 

Uitreiking

De uitreiking van een onderscheiding op basis van de bestuurlijke criteria vindt plaats door de burgemeester bij:

  • het aftreden van de gemeenteraad, het college of de commissie;
  • het afscheid van de betrokkene uit het (de) betreffende bestuursorga(a)n(-en).

De uitreiking van een onderscheiding op basis van de criteria voor de samenleving vindt plaats door de burgemeester bij: 

  • algemeen erkende jubilea;
  • afscheid van de betrokkene uit een economische of maatschappelijke functie;
  • bij een andere, door burgemeester en wethouders, te duiden bijzondere aan de persoon gebonden gebeurtenis. 

De aanwijzing van de plaats, de datum en het tijdstip voor de uitreiking vindt plaats door burgemeester en wethouders. Het college kan bij de besluitvorming over de onderscheiding een ander collegelid aanwijzen die de onderscheiding zal uitreiken.  

Postume uitreiking

Als een aanvraag voor een onderscheiding door een collegebesluit wordt aangenomen en de te onderscheiden persoon overlijdt, wordt aan de nabestaanden de onderscheiding en de bijbehorende oorkonde toegezonden.