Wegenlegger

Op de Wegenlegger vindt u informatie over openbare wegen en paden buiten de bebouwde kom, die onder de Wegenwet vallen.

Wat is de wegenlegger?

De wegenlegger is een register waarin de gemeente openbare wegen en paden buiten de bebouwde kom vastlegt. Hierin staat of een weg verhard of onverhard is. En wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de weg. Meestal is een openbare weg eigendom van een overheidsinstantie, zoals de gemeente, provincie, het Rijk of een waterschap. Soms loopt een openbare weg of pad echter over privéterrein.

Waarom een wegenlegger?

Een wegenlegger is een officieel document waarin staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van een openbare weg. Elke Nederlandse gemeente moet een wegenlegger maken volgens de Wegenwet. 

Openbare wegen en paden toegankelijk voor iedereen

Openbare wegen en paden zijn voor iedereen toegankelijk. Het maakt hierbij niet uit wie de eigenaar van de grond is. Dus, of u nu lopend, met de fiets of met de auto onderweg bent, openbare wegen en paden mag u gebruiken.

Inzien ontwerp wegenlegger

De gemeente geeft de wegenlegger nu vrij voor inspraak. Dat betekent dat u het ontwerp kunt inzien en hierop een reactie kunt geven. Dit kan vanaf maandag 27 mei tot maandag 8 juli 2024.

U kunt de wegenlegger op 2 manieren inzien:

  • Wegenlegger online inzien
  • Via een afspraak op het stadhuis. Neem hiervoor contact op met Bastiaan Seijnaeve van de afdeling Beheer via telefoonnummer 0800-1809.

Zienswijze indienen

Tijdens de periode waarin de ontwerp wegenlegger ter inzage ligt kunt u uw mening geven. Dat heet een ‘zienswijze doorgeven’. In de zienswijze geeft u aan waar u het wel en niet mee eens bent. Deze punten kunnen we dan nog meenemen in het definitieve ontwerp. Uw zienswijze wordt meegewogen bij de vaststelling van het definitieve ontwerp. 

U kunt uw zienswijze schriftelijk of via een afspraak doorgeven. Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze, met als onderwerp 'zienswijze ontwerp wegenlegger' naar: 

Het college van burgemeester en wethouders
ter attentie van de afdeling Beheer, de heer B. Seijnaeve
Antwoordnummer 500
6800 WC Arnhem

De brief moet door u ondertekend zijn en uw naam en e-mailadres bevatten.

Afspraak

Wilt u telefonisch of via een persoonlijke afspraak uw zienswijze indienen? Neem dan contact op met Bastiaan Seijnaeve via telefoonnummer 0800-1809. Van de mondeling ingediende zienswijzen maakt de gemeente een verslag.  

Meer informatie

Op overheid.nl vindt u meer informatie over de Wegenwet.