Redactieadres wijkkrant

Bent u opzoek naar het redactieadres van uw wijkkrant?

wijkkrant@spijkerkwartier.net

 

De deadline voor het aanleveren van kopij voor 2014 is: 24 januari, 21 maart, 23 mei, 12 september en 14 november.