Archeologiebeleid

Sinds 1997 zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor een goede erfgoedzorg.

Een belangrijk onderdeel van de Erfgoedwet, en ook van het gemeentelijke erfgoedbeleid, is dat in de eerste plaats altijd moet worden uitgegaan van behoud van archeologische waarden in de bodem. Als dat niet mogelijk is en archeologische waarden door bodemingrepen verloren dreigen te gaan, dan zal archeologisch onderzoek uitgevoerd moeten worden. Zie ook: Stappen archeologisch onderzoek.

Archeologische verwachtingenkaart

De gemeente beschikt over een archeologische verwachtings- en waardenkaart voor Arnhem. Deze kaart geeft inzicht in de mate waarin archeologische resten in een gebied aangetroffen kunnen worden en is vertaald naar een kaart die voor vergunningen gebruikt kan worden: de Archeologische maatregelenkaart

In de erfgoedverordening is deze kaart opgenomen waar en vanaf welke verstoringsoppervlakten en -diepten archeologisch onderzoek geldt.