Uitslag referendum Arnhems afvalbeleid 2021

53,4% van de Arnhemse stemmers steunt de voorgelegde vraag van het referendum over het afvalbeleid in Arnhem.

Die vraag luidde: "Steunt u het voorgenomen besluit om: te stoppen met het betalen per afvalzak (diftar), de ondergrondse containers van het slot te halen en te zorgen dat er weer een normale (60 liter) afvalzak in past?"

Keuze Aantal stemmen %
Ja 42727 53,4%
Nee 37336 46,6%

 

Onderwerp Aantal %
Kiesgerechtigden (aantal opgeroepenen) 129160  
Aantal in de stembus aangetroffen stemmen (opkomst) 80902 62,6%
Aantal geldige stemmen op een antwoord 80063 99,0%
Aantal blanco stemmen 491 0,6%
Aantal ongeldige stemmen 348 0,4%