Onderzoek en cijfers

  • Arnhem in cijfers

    Arnhem in Cijfers is een online statistisch zakboek. Het bevat allerlei cijfers over de gemeente Arnhem op stads-, wijk-, of buurtniveau.

  • Digipanel

    U bent inwoner van Arnhem, kritisch en u zou graag uw mening willen geven over wat er in de stad gebeurt. Dan is het digipanel iets voor u.

  • Open data

    De gemeente Arnhem stelt 'open data' beschikbaar omdat dit goed aansluit op haar denkwijze over een transparante, betrouwbare en goed controleerbare overheid.