Beheervisie parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem

De parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem zijn Rijks monumentale parken. Ze zijn gezichtsbepalend voor onze stad, liggen dicht bij het centrum en verbinden onze stad met de Veluwe. De historische, landschappelijke en natuurlijke kwaliteit zijn van grote waarde voor een groeiend aantal bezoekers. Daarom is het belangrijk na te denken hoe we in de toekomst met onze parken om willen gaan.

De huidige beheervisie komt uit 2008 en is verouderd. Daarom moet er een nieuwe beheervisie komen. Hierin leggen we vast hoe we de komende jaren dit monumentaal historisch groen willen houden en ontwikkelen en hoe we om gaan met toekomstige uitdagingen zoals klimaatverandering en biodiversiteit.

Online informatiebijeenkomst

Op woensdag 8 december is er een online informatiebijeenkomst voor belanghebbenden en omwonenden geweest. Zij kregen de gelegenheid hun ideeën te delen over hoe om te gaan met onze parken. Tijdens deze bijeenkomst zijn de contouren voor de visie geschetst en het proces om te komen tot een gedragen beheervisie gepresenteerd. Om online goed het gesprek te voeren, is er voor gekozen mensen uit te nodigen. Natuurlijk willen we u ook in de gelegenheid stellen om op het voorstel te reageren. Dat kan tot en met 22 december 2021 door te mailen naar robin.driessen@arnhem.nl

Vervolgstappen

Alle opmerkingen op het voorstel nemen we vervolgens mee en verwerken we in een concept visie. Zodra deze klaar is volgt er een tweede bijeenkomst. Naar verwachting in februari 2022. Ook deze zal voor genodigden zijn. Daarna kan er gereageerd worden op de concept visie. Tijdens een derde en laatste bijeenkomst, naar verwachting voor 1 juli 2022, is de definitieve versie beschikbaar. De visie zal dan worden vastgesteld door het college van B&W.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe beheervisie voor de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem? Of wilt u graag uw opmerkingen delen? Neem dan contact op met Robin Driessen, via robin.driessen@arnhem.nl