Plan Kinderkamp/ Middachtensingel

Aan de Middachtensingel en Kinderkamp in Presikhaaf-Oost staan een aantal gebouwen die verouderd zijn. Sommige verouderde gebouwen zijn al gesloopt. Het gaat om de voormalige John F. Kennedyschool, De Parkschool, sporthal Kermisland en gymzaal Kinderkamp.

De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen. Daarom komen er nieuwe gebouwen voor in de plaats. 

Toekomst van het gebied

In het gebied komen de volgende gebouwen en voorzieningen:

 • een nieuwe sporthal
 • een nieuw schoolgebouw voor 2 basisscholen, namelijk De Parkschool en De Ibn-i Sina
 • een parkeerterrein  
 • een appartementencomplex

Voorlopige planning

Hieronder ziet u hoe de planning van de nieuwbouw er nu uitziet. Dit kan nog veranderen, bijvoorbeeld als er iets aangepast moet worden dat meer tijd kost.

 • Als alles verloopt volgens planning start de bouw van de sporthal Middachtensingel 2e kwartaal 2022 en is deze gereed begin 2e kwartaal 2023.
 • De gymzaal Kinderkamp wordt na oplevering van de nieuwe sporthal in het voorjaar van 2023 gesloopt.
 • De bouw van het schoolgebouw De Parkschool / Ibn-i Sina gebeurt tussen het 2e kwartaal van 2022 en het 3e kwartaal van 2023.
 • De aanleg van het parkeerterrein gebeurt tussen het 4e kwartaal van 2022 en het 1e kwartaal van 2023.
 • De sloop van sporthal Kermisland begint in het 2e kwartaal 2023.
 • De bouw van appartementen start in 2024.

Nieuwe sporthal aan de Middachtensingel

Nadat het voorlopige ontwerp (VO) voor de nieuwe sporthal is besproken met omwonenden tijdens een online bijeenkomst in februari 2021 is nu ook het definitief ontwerp (nadere uitwerking van het VO) in samenwerking met aannemer van der Horst gereed. Daarna zijn het bestek en tekeningen gemaakt en staat het vaststellen van het technisch ontwerp gepland.

Visualisatie van de toekomstige sporthal

We hebben in december 2021 een aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) ingediend bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem. De vergunning is eind januari 2022 verleend.

Planning sporthal

In het 4e kwartaal 2021 zijn al rooiwerkzaamheden uitgevoerd. Vanaf eind februari / begin maart 2022 gebeuren de voorbereidende werkzaamheden, zoals het uitvoeren van een kleine bodemsanering en het inrichten van het bouwterrein. Zodra de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kan de aannemer starten met de bouw van de nieuwe sporthal. De verwachting is dat de bouw circa 1 jaar duurt. Oplevering is dan begin 2e kwartaal 2023.

De planning voor de inrichting van de buitenruimte bij de sporthal ziet er als volgt uit:

 • Bijeenkomst Voorlopig ontwerp buitenruimte voorjaar 2022 
 • Start aanleg buitenruimte circa oktober 2022
 • Afronding buitenruimte voorjaar 2023 

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar sporthalmiddachtensingel@arnhem.nl en u krijgt van ons een reactie. Wilt u gebeld worden, laat dan uw telefoonnummer achter in de mail dan nemen we telefonisch contact met u op.