Plan Kinderkamp / Middachtensingel

Aan de Middachtensingel en Kinderkamp in Presikhaaf-Oost staan een aantal gebouwen die verouderd zijn. Sommige verouderde gebouwen zijn al gesloopt. Het gaat om de voormalige John F. Kennedyschool, De Parkschool, sporthal Kermisland en gymzaal Kinderkamp.

De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen. Daarom komen er nieuwe gebouwen voor in de plaats. 

Toekomst van het gebied

In het gebied komen de volgende gebouwen en voorzieningen:

 • een nieuwe sporthal
 • een nieuw schoolgebouw voor 2 basisscholen, namelijk De Parkschool en De Ibn-i Sina
 • een parkeerterrein  
 • een appartementencomplex

Planning

Hieronder ziet u hoe de planning van de nieuwbouw er nu uitziet. Dit kan nog veranderen, bijvoorbeeld als er iets aangepast moet worden dat meer tijd kost.

 • De bouw van het schoolgebouw De Parkschool / Ibn-i Sina is  klaar. De oude school is in het najaar van 2023 gesloopt. De aanleg van het schoolplein heeft vertraging opgelopen door de vele regen. Het plein wordt de komende maanden afgemaakt. 
 • De sporthal Middachtensingel is bijna klaar. De eerste sporters kunnen er eind januari 2024 terecht.
 • Aan het parkeerterrein bij de sporthal wordt druk gewerkt. Achter de sporthal kan al geparkeerd worden. De rest van het parkeerterrein is half maart 2024 klaar.
 • De gymzaal Kinderkamp wordt voorlopig niet gesloopt. Het is nog niet duidelijk wanneer de sloop uitgevoerd wordt.
 • De sloop van sporthal Kermisland vindt in het 2e kwartaal van 2024 plaats. De parkeerplaats bij de sporthal blijft in gebruik zolang de gymzaal Kinderkamp niet gesloopt is.
 • De bouw van de appartementen start voorlopig niet. Eerst moet meer duidelijkheid zijn over de sloop van de gymzaal Kinderkamp.
 • In de eerste helft van 2024 wordt de schoolzone aan de Kinderkamp gemaakt.
 • In februari en maart 2024 worden de bomen en struiken bij de sporthal en school geplant.

Wijziging in de plannen

De sloop van gymzaal Kinderkamp is uitgesteld. Eerst is meer onderzoek nodig. We moeten het plan hierdoor op een paar punten aanpassen:

 • De ingang van het parkeerterrein aan de Middachtensingel wordt tijdelijk ook een uitgang.
 • Van de 81 parkeerplaatsen kunnen er ongeveer 60 parkeerplaatsen aangelegd worden.
 • De parkeerplaats bij sporthal Kermisland blijft voorlopig. Als de parkeerplaats bij de sporthal vol is, verwijzen we de sporters door naar de parkeerplaatsen aan de Kinderkamp.
 • Naast de oude gymzaal komt een voetpad voor een veilige looproute voor de schoolkinderen en sporters.
 • Bij de Middachtensingel kijken we naar andere oplossingen om de verkeersituatie te verbeteren.

We hopen natuurlijk dat het vlug bekend wordt wanneer gymzaal Kinderkamp gesloopt kan worden. Het doel is om het plan uit te voeren zoals door de raad is vastgesteld.

Nieuwe sporthal aan de Middachtensingel

Eind januari is de nieuwe sporthal aan de Middachtensingel in gebruik genomen. Dit is later dan in de oorspronkelijke planning de bedoeling was. De vertraging is veroorzaakt doordat er niet op tijd een transformator geplaatst kon worden. Hierdoor was er pas op 1 november stroom in het gebouw. Bij de bouw van de sporthal is veel aandacht aan duurzaamheid besteed. Dankzij alle genomen duurzaamheidsmaatregelen heeft het gebouw energielabel A++. Er is ook ruim aandacht besteed aan circulariteit. Zo is de beganegrondvloer gemaakt met de vloerplaten van een oude kantoorpand dat door de provincie is afgebroken in de binnenstad. 

Visualisatie van de toekomstige sporthal

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar sporthalmiddachtensingel@arnhem.nl en u krijgt van ons een reactie. Wilt u gebeld worden, laat dan uw telefoonnummer achter in de mail, dan nemen we telefonisch contact met u op.