Plan Kinderkamp/ Middachtensingel

Aan de Middachtensingel en Kinderkamp in Presikhaaf-Oost staan een aantal gebouwen die verouderd zijn. Sommige verouderde gebouwen zijn al gesloopt. Het gaat om de voormalige John F. Kennedyschool, De Parkschool, sporthal Kermisland en gymzaal Kinderkamp.

De gebouwen voldoen niet meer aan de huidige eisen. Daarom komen er nieuwe gebouwen voor in de plaats. 

Toekomst van het gebied

In het gebied komen de volgende gebouwen en voorzieningen:

 • een nieuwe sporthal
 • een nieuw schoolgebouw voor 2 basisscholen, namelijk De Parkschool en De Ibn-i Sina
 • een parkeerterrein  
 • een appartementencomplex

Voorlopige planning

Hieronder ziet u hoe de planning van de nieuwbouw er nu uitziet. Dit kan nog veranderen, bijvoorbeeld als er iets aangepast moet worden dat meer tijd kost.

 • Als alles verloopt zoals we willen, wordt de sporthal Middachtensingel gebouwd tussen het eerste kwartaal 2022 en het 4e kwartaal 2022
 • De gymzaal Kinderkamp wordt na oplevering van de nieuwe sporthal begin 2023 gesloopt
 • De bouw van het schoolgebouw De Parkschool / Ibn-i Sina gebeurt tussen het tweede kwartaal van 2021 en het derde kwartaal van 2022
 • De aanleg van het parkeerterrein gebeurt in de tweede helft  van 2022
 • De sloop van sporthal Kermisland begint in het eerste kwartaal 2023
 • De bouw van appartementen start in 2023

Nieuwe sporthal aan de Middachtensingel

Het voorlopige ontwerp voor de nieuwe sporthal (pdf 4MB) is klaar en besproken met omwonenden tijdens een online bijeenkomst

viualisatie

In de periode tot eind mei 2021 wordt het definitief ontwerp (DO) opgesteld. Dat is een nadere uitwerking van het voorlopige ontwerp. Zodra het DO gereed is, gaat de gemeente: 

 • een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aanvragen; 
 • een aannemer selecteren; 
 • beginnen met het maken van bestek en tekeningen. 

Het ontwerp wordt helemaal afgemaakt samen met de geselecteerde aannemer. 

De planning voor de inrichting van de buitenruimte bij de sporthal ziet er als volgt uit:

 • Bijeenkomst buitenruimte medio 2021
 • Rooien bomen oktober 2021 
 • Start aanleg Buitenruimte ca sept 2022
 • Afronding Buitenruimte voorjaar 2023

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Karel Stolk, projectmanager van het plangebied via karel.stolk@arnhem.nl of via 026-3774148.