Bestemmingsplan Kinderkamp/Middachtensingel

In Presikhaaf-Oost aan de Middachtensingel en Kinderkamp werken we hard aan de realisatie van een schoolgebouw, sporthal, appartementen en parkeerplaatsen.

overzichtsfoto van het gebied
Concreet bestaat het plan Kinderkamp/Middachtensingel uit één schoolgebouw, waar de basisscholen De Parkschool en De Inb-i Sina samen in gaan zitten. Een nieuwe sporthal met drie gymzalen, een multifunctionele ruimte, een tribune en een kantine. Ook komen er 32 appartementen en parkeerplaatsen.

De gebouwen van de voormalige John F. Kennedyschool, De Parkschool, sporthal Kermisland en gymzaal Kinderkamp zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd.  

Voor de bouw is een nieuwe bestemmingsplan nodig

verbeelding plan
Verbeelding van het plan 

Voordat er gestart kan worden met de bouw is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Alleen de nieuwe sporthal past al binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan.

Ontwerp bestemmingsplan

Voordat de Arnhemse gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, kunt u een reactie geven op het plan. U kunt tot uiterlijk 16 juni uw reactie geven.
Op basis van alle reacties (zienswijzen) stellen we een zienswijzenrapport samen. Deze bieden we samen met het bestemmingsplan aan de gemeenteraad aan. De planning is dat we het bestemmingsplan na de zomer aan de gemeenteraad aanbieden. Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt is nu nog niet duidelijk. Wij hopen dat dit in het najaar mogelijk is.

Hoe bekijk ik het bestemmingsplan?

Op 28 december 2019 is er in de Oosthof een inloopavond over het concept bestemmingsplan geweest. Het bestemminsplan kunt u op de volgende manieren inzien:

Digitaal

Op papier

 • Voor mensen die geen internet hebben bestaat de mogelijkheid om het bestemmingsplan toegestuurd te krijgen. Neem daarvoor contact op met projectleider Carla Frederix
 • Ook bestaat er de mogelijkheid om het plan tijdens kantoortijden te komen inzien op het stadskantoor (bij de receptie), Eusebiusbuitensingel 53 in Arnhem.

Hoe geef ik een reactie?

Uw reactie geven kan op drie manieren:

 1. Stuur een mail naar bart.lagerberg@arnhem.nl
 2. Stuur een brief naar gemeente Arnhem t.a.v. Bart Lagerberg, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem
 3. Bel naar 026-377 3391

Bekijk hieronder de globale planning

 • Ter inzage leggen bestemmingsplan: 6 mei t/m 16 juni 2020
 • Vaststellen bestemmingsplan gemeenteraad: najaar 2020
 • Renovatie Mariendael gereed: zomer 2020
 • Sloop gymzalen Kinderkamp: medio 2021
 • Bouw sporthal Middachtensingel: 1e kwartaal 2022-4e kwartaal 2022
 • Bouw schoolgebouw De Parkschool/Ibn-i Sina: 2e kwartaal 2021- 3e kwartaal 2022
 • Aanleg parkeerterrein: 1e helft 2022
 • Sloop sporthal Kermisland: 1e kwartaal 2023
 • Bouw appartementen: 2023

Heeft u vragen?

U kunt met vragen terecht bij de gemeente Arnhem, we staan u graag te woord. Stuur een mail naar carla.frederix@arnhem.nl. U kunt ook bellen naar Carla Frederix via 026 377 3047.