Stationsgebied Arnhem-Zuid

We willen het stationsgebied in Arnhem-Zuid vernieuwen. Woont of werkt u in de buurt? Dan kunt u meedenken over de plannen voor dit gebied.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het project. U kunt ook aangeven hoe u betrokken wilt zijn bij het maken van de plannen.

Een nieuwe gebiedsvisie

We hebben samen met inwoners en andere betrokken mensen stap voor stap naar een gebiedsvisie toegewerkt. Dit is een plan op hoofdlijnen.

We maken een nieuwe gebiedsvisie omdat we:

  • woningen willen bijbouwen.
  • de druk op het stationsgebied willen verlagen
  • met de nieuwe visie duurzame mobiliteit stimuleren.
  • de oversteek van de Metamorfosenallee willen verbeteren
  • de sociale veiligheid in het gebied willen verhogen.

Gebied station zuid

Plannen voor het stationsgebied

We willen het stationsgebied bij Arnhem-Zuid de komende jaren flink vernieuwen. Hiermee gaat het oude plan uit 2007 niet door. Een deel van het bestaande groen willen we bestemmen tot wijkpark. Die bestemming heeft het nu nog niet. Op deze manier blijft het gebied ook in de toekomst groen. Er komt ruimte voor ongeveer 150 nieuwbouwwoningen. 

Resultaten participatie gebiedsvisie

In 2021 en 2022 hebben we op verschillende manieren bewoners gevraagd om mee te denken over de plannen. Bekijk de resultaten participatie.

Werkgroep met inwoners

Er is een tijdelijke werkgroep van betrokken inwoners opgericht. In deze werkgroep zit ook de projectleider vanuit de gemeente, de stedenbouwkundige en de participatieadviseur. Deze groep bekeek de verzamelde ideeën van bewoners en besprak welke keuzes mogelijk zijn. De deelnemers hebben op onderdelen advies aan ons meegegeven. De gebiedsvisie is in de tussentijd afgerond en we sturen de visie in oktober 2023 naar het college van burgemeester en wethouders. Als het college de gebiedsvisie goedkeurt, sturen zij de gebiedsvisie daarna door naar de gemeenteraad. Op dat moment maken we een nieuwe afspraak met de tijdelijke bewonerswerkgroep om het besluit van het college uit te leggen. 

Informatieavond

Op 19 september 2023 was er een informatieavond. Tijdens de informatieavond waren ongeveer 150 bewoners aanwezig. Op deze avond gaven de wethouder en de stedenbouwkundige uitleg over de plannen. Ook konden bewoners zich aanmelden voor een werkgroep wijkpark, werkgroep stationsplein en klankbordgroep woningbouw.

Planning gebiedsvisie 

We verwachten dat we de definitieve gebiedsvisie in oktober 2023 aan het college van burgemeester en wethouders kunnen sturen. Als het college de gebiedsvisie goedkeurt, stuurt het college de gebiedsvisie daarna door naar de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad het besluit neemt, kunnen bewoners en andere belanghebbenden hun mening over de gebiedsvisie geven aan de gemeenteraad. Hoe dat werkt, leggen we uit in een nieuwsbrief die we sturen na het besluit van het college. Op deze manier kan de gemeenteraad een goed afgewogen besluit nemen. Het besluit van de gemeenteraad wordt na de zomer verwacht. Deze planning is een inschatting en kan worden aangepast.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief. U ontvangt dan af en toe een bericht in uw mailbox over de voortgang. In de nieuwsbrief nodigen wij u ook uit voor momenten waarop we met mensen uit de buurt in gesprek gaan. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de plannen voor het gebied rond station Arnhem-Zuid? Stuur dan een e-mail naar stationzuid@arnhem.nl.