Schaapsdrift en omgeving

Schaapsdrift en omgeving is een van de gebieden waar we meer huizen willen bouwen. Voor het gebied geldt een voorkeursrecht: alleen wij kunnen de komende 3 jaar de gebouwen en/of grond kopen.

Schaapsdrift en omgeving (e.o.) ligt ingeklemd tussen de Wichard van Pontlaan, de (oude) Velperweg, De Esperantolaan en het spoor naar Zutphen.

Schaapsdrift en omgeving (e.o.) ligt ingeklemd tussen de Wichard van Pontlaan, de (oude) Velperweg, De Esperantolaan en het spoor naar Zutphen. Het is een gebied met woningen, winkels voor grote detailhandel, bedrijvigheid en particuliere opslag. 

Er is landelijk een grote woningbehoefte en zo ook in Arnhem. OV-knooppunten zijn logische plekken om meer woningen en andere voorzieningen te realiseren in Arnhem. Schaapsdrift is 1 van de locaties waar we kansen zien om de woningbouwopgave te realiseren. We willen in samenspraak met bewoners, bedrijven en andere organisaties bekijken hoe we in het gebied meer woningen kunnen bouwen, in een groene, goed bereikbare en leefbare omgeving.

Voorkeursrecht gemeente

Om het gebied Schaapsdrift e.o. te kunnen ontwikkelen, willen we voorkomen dat er wordt gehandeld in gebouwen of grond in dat gebied. De gemeenteraad heeft op de raadsvergadering van 1 juni 2022 besloten het voorkeursrecht op het gebied Schaapsdrift e.o te vestigen voor de periode van 3 jaar. Dat betekent dat dit voorkeursrecht tot en met 31 mei 2025 geldt. U kunt de stukken van de raadsvergaderingen terugvinden via het raadsinformatiesysteem.

Wanneer eigenaren uit het gebied willen vertrekken, kunnen we met het voorkeursrecht gebouwen of grond aankopen in het gebied. Iemand anders kan dat dan niet meer. Eigenaren zijn niet verplicht te verkopen, maar als zij willen verkopen kunnen zij dat op dit moment alleen aan ons.

Vervolgstappen

We maken een plan van aanpak voor de uitwerking van de “Ruimtelijke motivatie ontwikkeling Schaapsdrift e.o.”. Als eerste vragen we aan bewoners en omwonenden of en hoe zij betrokken willen worden. Dit doen we via een online vragenlijst. Deze kan vanaf 15 juli ingevuld worden op www.meedenken.arnhem.nl Aan de hand van de uitkomsten maken we een participatieplan. 

We organiseren na de zomer (waarschijnlijk in september 2022) een participatiebijeenkomst met eigenaren, bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Eigenaren, huurders en andere betrokkenen hebben eind juni een nieuwsbrief ontvangen. 

We werken de komende tijd aan de plannen zoals een startnotitie en een stedenbouwkundig plan. We hebben uiterlijk in het voorjaar van 2025 een bestemmingsplan of omgevingsplan. Op deze pagina zullen we de stappen en de planning aangeven. 

Verbeteren bereikbaarheid

Om nieuwe woningen en bedrijven bereikbaar te houden, zijn betere en nieuwe fietspaden, ov-verbindingen en wegen nodig. Er is vanuit het Rijk 6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van station Presikhaaf. Met deze Rijksbijdrage kan de vernieuwing van het station worden meegenomen met de planvorming voor de omgeving.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Schaapsdrift e.o. en het voorkeursrecht? Kijk dan bij de veelgestelde vragen

Staat uw vraag hier niet bij? Mail die dan naar schaapsdrift@arnhem.nl. Dit e-mailadres is ook voor eigenaren of bewoners in het gebied die graag teruggebeld willen worden of een afspraak willen maken met een van onze medewerkers.