Voorkeursrecht Schaapsdrift en omgeving

Schaapsdrift en omgeving is een van de gebieden waar de gemeente Arnhem meer huizen wil bouwen. Voor het gebied heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) een voorlopig voorkeursrecht gevestigd: alleen de gemeente kan de gebouwen en/of grond kopen.

Schaapsdrift en omgeving (e.o.) ligt ingeklemd tussen de Wichard van Pontlaan, de (oude) Velperweg, De Esperantolaan en het spoor naar Zutphen.

Schaapsdrift en omgeving (e.o.) ligt ingeklemd tussen de Wichard van Pontlaan, de (oude) Velperweg, De Esperantolaan en het spoor naar Zutphen. Het is een gebied met woningen, winkels voor grote detailhandel, bedrijvigheid en particuliere opslag. 

Samen met bewoners, bedrijven en andere organisaties willen we in het gebied meer woningen bouwen, in een groene, leefbare omgeving.

Voorkeursrecht gemeente

Om het gebied Schaapsdrift e.o. te kunnen ontwikkelen, wil het college van B&W voorkomen dat er wordt gehandeld in gebouwen of grond in dat gebied. Daarom heeft het op 8 maart 2022 een voorkeursrecht gevestigd op Schaapsdrift e.o. Wanneer eigenaren uit het gebied willen vertrekken, kan de gemeente met het voorkeursrecht gebouwen of grond aankopen in het gebied. Iemand anders kan dat dan niet meer. Eigenaren zijn niet verplicht te verkopen, maar als zij willen verkopen kunnen zij dat op dit moment alleen aan de gemeente.

Stand van zaken

Eigenaren in het gebied hebben een brief van de gemeente gekregen over het besluit van het college van B&W om een “voorkeursrecht op gronden in de Schaapsdrift e.o.” te vestigen. 

In maart en april 2022 hielden we een informatiebijeenkomst om de Ruimtelijke motivatie ontwikkeling Schaapsdrift e.o. en het voorkeursrecht toe te lichten. Daarvoor werden alle eigenaren en huurders/gebruikers in het gebied uitgenodigd. Ook zijn de eigenaren/bewoners uitgenodigd voor een aantal inloopspreekuren waar zij met hun persoonlijke vragen terecht konden.

De gemeenteraad moet een besluit nemen over het goedkeuren van het voorkeursrecht binnen 3 maanden na het besluit van het college. Naar verwachting zal de raad dit voor 1 juni 2022 behandelen. Dan wordt duidelijk of de gemeente Arnhem het voorkeursrecht blijft houden. Wanneer de gemeenteraad het voorkeursrecht goedkeurt, geldt dit voor 3 jaar. Er moet dan binnen 3 jaar een bestemmingsplan zijn gemaakt, anders vervalt het voorkeursrecht. Wanneer de gemeenteraad het voorkeursrecht niet goedkeurt op 1 juni vervalt het voorkeursrecht en dan hoeven de eigenaren dit niet meer eerst aan de gemeente aan te bieden.

Vervolgstappen

We willen een plan van aanpak maken voor de uitwerking van de “Ruimtelijke motivatie ontwikkeling Schaapsdrift e.o.”. We organiseren binnenkort (waarschijnlijk in juni of september 2022) een bijeenkomst met eigenaren, bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Het doel is om te kijken hoe de buurt betrokken wil worden bij de plannen. Eigenaren, huurders en andere betrokkenen worden hiervoor uitgenodigd. 
We verwachten dat we uiterlijk in het voorjaar van 2025 een bestemmingsplan of omgevingsplan hebben.

Meer informatie

Heeft u vragen over de ontwikkeling van Schaapsdrift e.o. en het voorkeursrecht? Kijk dan bij de veelgestelde vragen

Staat uw vraag hier niet bij? Mail die dan naar schaapsdrift@arnhem.nl. Dit e-mailadres is ook voor eigenaren of bewoners in het gebied die graag teruggebeld willen worden of een afspraak willen maken met een van onze medewerkers.