Hoe wordt de privacy gewaarborgd?

Het cameratoezicht is vooral bedoeld om mensen die in de binnenstad wonen, werken en verblijven een veiliger gevoel te geven.

Niet om hen te bespieden. De enigen die reden hebben om het cameratoezicht te vrezen, zijn diegenen die met de verkeerde bedoelingen naar het centrum komen. Het project voldoet aan de door de wet voorgeschreven privacy-eisen. Zo moet er een noodzaak zijn om cameratoezicht op een bepaalde locatie toe te passen, zijn de camera's alleen op openbaar gebied gericht, heeft het personeel dat de beelden bekijkt een geheimhoudingsplicht en is de meldkamer waar de beelden binnenkomen streng beveiligd.

Toezichtgebied: waar hangen de camera's?

Het cameratoezicht richt zich in eerste instantie op het voorkomen en terugdringen van openbare ordeverstoringen, zoals geweldplegingen, vandalisme en diefstallen. Iets wat helaas ook in een stad als Arnhem voorkomt. Vooral in de binnenstad, omdat hier de meeste mensen vertoeven. Om die reden concentreert het cameratoezicht zich op het uitgaanscentrum en de belangrijkste loop- en fietsroutes er van en naar toe (tot en met de stationsomgeving, het Willemsplein, Roermondsplein, Willemsplein, Velperplein, Markt, Airborneplein en de Nelson Mandela en John Frostbrug). Daarnaast hangen er camera's in de voetgangers- en fietstunnels onder het Nijmeegseplein. Dit ondermeer met het oog op evenementen in het nabijgelegen stadion Gelredome