Burgerberaad over afval

Wat kan de gemeente doen om afval van inwoners, instellingen en bedrijven te verminderen? Dit is de vraag voor het 1e Arnhemse Burgerberaad. Het Burgerberaad is een groep van 150 gelote inwoners die de gemeenteraad helpt bij het bedenken van oplossingen.

In gesprek met elkaar, en met experts

Tijdens een aantal bijeenkomsten gaan de deelnemers aan het Burgerberaad met elkaar in gesprek. Gespreksleiders zorgen ervoor dat iedereen aan het woord kan komen. Ook kan het Burgerberaad experts uitnodigen voor meer uitleg en om vragen te beantwoorden. Zo zoeken de deelnemers met elkaar naar manieren om afval te verminderen.

Deelnemers zijn door loting bepaald

10.000 willekeurige inwoners van 16 jaar en ouder ontvingen in januari 2024 een uitnodiging om zich aan te melden voor het Burgerberaad. Alle Arnhemmers maakten evenveel kans op deze uitnodiging. Uit de aanmeldingen heeft het organiserende bureau (Moventem) de definitieve 150 deelnemers geloot. Hierbij hielden zij rekening met verschillende kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en uit welke wijk de deelnemer komt. Zo vormt de groep deelnemers een goede weergave van alle inwoners van Arnhem. 

Lees meer over de loting en samenstelling van de groep deelnemers

Belangrijk advies voor de gemeenteraad

Na de laatste bijeenkomst geeft het Burgerberaad adviezen aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders kijkt eerst of de adviezen uitgevoerd kunnen worden. Hebben we er genoeg geld voor, mag het van de wet en kunnen we het uitvoeren? Daarna stemt de gemeenteraad over de adviezen. Deelnemers hebben dus direct invloed op de plannen van de gemeente over het verminderen van afval. 

De planning 

Maand Wat vindt er plaats
Januari 10.000 inwoners ontvangen een uitnodiging
Februari Een loting bepaalt de 150 deelnemers
Maart - Juni 4 bijeenkomsten Burgerberaad
Juli Het Burgerberaad overhandigt de adviezen aan het college van B&W
September Het college van B&W toetst of de adviezen haalbaar zijn
Datum wordt nog bepaald Stemming gemeenteraad

De adviezen

Na de laatste bijeenkomst vindt u hieronder de adviezen van het Burgerberaad.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Ga dan naar veelgestelde vragen.