Een leefwereld van verschil – Rekenkamerbrief onderzoek naar daklozenbeleid (2022)

De Rekenkamer Arnhem heeft een onderzoek uitgevoerd naar het daklozenbeleid van de gemeente Arnhem. De Rekenkamer doet een aantal observaties. De gemeente Arnhem en de partners in het veld werken hard om de mensen die dakloos zijn geraakt een plek te bieden in de maatschappelijke opvang en om hen te ondersteunen in hun gang naar een vaste woonplek. De resultaten van de inspanningen zijn echter lastig te meten. Bovendien is de praktijk van opvang van dakloze mensen weerbarstig. Niet iedereen past in de aanpak van de gemeente, hoezeer deze ook is gestoeld op een persoonsgerichte benadering. Sommige groepen mensen vallen (systematisch) buiten de boot.