Bedrijveninvesteringszone Korenkwartier

De gemeenteraad heeft in december 2022 opnieuw de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) vastgesteld voor de jaren 2023 tot en met 2027.

De verordening gaat alleen in werking bij voldoende draagvlak. Dat is wettelijk bepaald. Daarom is een officiële draagvlakmeting nodig. De stemming wordt gecontroleerd door een notaris.

Bedrijven Investeringszone

Een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen de ondernemers samen investeren. Het geld voor de investeringen wordt via een verplichte bijdrage bij elkaar gebracht. Dat gebeurt op basis van een concreet activiteitenplan (BIZ-plan) voor de komende 5 jaar. De bijdrage wordt geïnd in de vorm van een belasting. De opbrengst wordt uitgekeerd aan de BIZ-stichting die de activiteiten uitvoert.

Meer informatie

In het raadsvoorstel over de Bedrijven Investeringszone Korenkwartier leest u meer over de verordening, de uitvoeringsovereenkomst en de regels voor de draagvlakmeting. U vindt het activiteitenplan (BIZ-plan) op bizarnhem.nl.

Contact

Bij vragen over de BIZ-draagvlakmeting mailt u naar Coen Peelen (senior bestuursadviseur economie) via ondernemen@arnhem.nl.

Bij vragen over BIZ-activiteiten kunt u contact opnemen met het bestuur van Stichting Bedrijveninvesteringszone Korenkwartier via info@bizarnhem.nl.