Bedrijveninvesteringszone

Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een afgebakend gebied waarbinnen de ondernemers samen investeren. Het geld voor de investeringen wordt via een verplichte bijdrage bij elkaar gebracht.

  • Bedrijveninvesteringszone Korenkwartier

    De gemeenteraad heeft in december 2022 opnieuw de verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) vastgesteld voor de jaren 2023 tot en met 2027.

  • Bedrijveninvesteringszone binnenstad

    De gemeenteraad heeft in april 2024 de Verordening Bedrijveninvesteringszone Vastgoedeigenaren Binnenstad Arnhem 2025-2029 vastgesteld voor vastgoedeigenaren in de binnenstad.