Bedrijveninvesteringszone binnenstad

De gemeenteraad heeft in april 2024 de Verordening Bedrijveninvesteringszone Vastgoedeigenaren Binnenstad Arnhem 2025-2029 vastgesteld voor vastgoedeigenaren in de binnenstad.

Om de verordening uit te kunnen gaan voeren moet er eerst via een stemming (draagvlakmeting) plaatsvinden om te beordelen of voldoende vastgoedeigenaren in het projectgebied het eens zijn met het invoeren van deze BIZ. 

De BIZ-stichting (met een bestuur van vastgoedeigenaren uit het projectgebied) gebruikt het geld om de activiteiten uit het BIZ-plan uit te voeren.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de BIZ, dan kunt u contact opnemen voor:

  • vragen over het businessplan: directeur van de VECA (van.aarle@veca.nu, 06-23438415)
  • algemene vragen over de BIZ en de draagvlakmeting: Coen Peelen, senior bestuursadviseur economie van de gemeente Arnhem (ondernemen@arnhem.nl, 06-42075011)