Roerende zaakbelasting

Roerende zaakbelasting (RZB) is een gemeentelijke belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten. Voorbeelden hiervan zijn woonschepen.

De roerende zaakbelasting bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. De gemeente stelt jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting een percentage van de waarde in het economische verkeer van de roerende zaak vast als basis voor de belastingheffing. 

Het te betalen bedrag vindt u terug op de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze aanslag ontvangt u meestal in februari. U krijgt hem via de post of online via de MijnOverheid berichtenbox. 

Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van uw roerende zaak op de waardepeildatum 1 januari 2023 en de hoogte van de tarieven. 

Betalen

U betaalt de roerende zaakbelasting via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari. 

Kosten

De RZB is een percentage van de waarde in het economische verkeer. De percentages voor 2024 zijn als volgt:

  • eigenaar woning: 0,1102%
  • eigenaar niet-woning: 0,7026%
  • gebruiker niet-woning: 0,1756%

Verhuizing

Wanneer u gaat verhuizen, krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari 2024 bepaalt wat u aan RZB moet betalen.