Maatwerk bij bouwlawaai

Wanneer u bij werkzaamheden geluidsoverlast veroorzaakt, kunt u maatwerk aanvragen. Hiermee beperken we onnodige overlast als gevolg van geluidhinder.

Maatwerk in plaats van ontheffing

Tot 1 januari 2024 moest u een ontheffing geluidshinder aanvragen bij werkzaamheden die geluidsoverlast veroorzaken. Door de ingang van de Omgevingswet vraagt u geen ontheffing meer aan. Hier komt maatwerk bij bouwlawaai voor in de plaats. In sommige gevallen is maatwerk mogelijk zodat u kunt afwijken van de geluidsregels.

Aanvragen

U vraagt maatwerk aan het Omgevingsloket. 

Maatwerk aanvragen

Contact

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA behandelt voor ons de aanvragen voor omgevingsvergunningen en controleert of de regels uit het Besluit bouwen leefomgeving (Bbl) worden uitgevoerd.