Erfgoedbeleid

Arnhem is een stad met een lange geschiedenis. Elk tijdperk laat zijn sporen na. De geschiedenis blijft maar door de jaren heen verandert het stadsbeeld. Hoe gaan we om met ons cultuurhistorisch erfgoed?

Digipanel over erfgoed

2444 leden van het digipanel (= 58 %) hebben in maart 2015 vragen beantwoord over erfgoed in Arnhem.
Opvallende resultaten:

  • 94% van de respondenten vindt het (zeer) belangrijk dat monumenten in Arnhem worden behouden
  • Maar liefst 96% vindt dat de historische parken in Arnhem moeten worden behouden
  • Volgens 95% heeft de aanwezigheid van historische parken een positieve invloed op de aantrekkingskracht van Arnhem
  • Driekwart vindt dat elke plek in de stad zijn eigen geschiedenis heeft en dat deze zichtbaar moet zijn

Lees hier alle resultaten van het digipanel onderzoek (pdf 140 kB).

Panorama Arnhem

Het bestaande beleid is vastgelegd in de erfgoednota 'Panorama Arnhem' (pdf 3,04 MB). Uitgangspunten zijn:

  • Behouden door ontwikkelen
  • Behouden door beschermen
  • Kennis verwerven en verspreiden
  • Adviseren, stimuleren en verleiden

De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het behoud van het erfgoed. En daarbij kan de inzet en het enthousiasme van bewoners van de stad, wijkorganisaties, monumenteneigenaren, cultuurhistorische organisaties, projectontwikkelaars en andere partijen niet worden gemist!

Cultuurhistorische hoofdstructuur

De Structuurvisie Arnhem (2012) richt zich op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad over een periode van 20-40 jaar. Als één van de eerste gemeenten in Nederland heeft Arnhem een cultuurhistorische hoofdstructuur (pdf 8,5 kB). ontwikkeld. Deze bestaat uit de vier landschappelijke hoofdzones: de stuwwalzone, de Veluwse overgangsgebieden, rivierzone en de poldergronden.

Cultuurhistorische kansen

De Arnhemse cultuurhistorie is uitgangspunt en inspiratiebron bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. De kansen die cultuurhistorie biedt bij ruimtelijke ingrepen zijn per landschapszone zichtbaar gemaakt op een Cultuurhistorische kansenkaart (pdf 46 MB).

Uitgelicht

Wat vindt u van onze website?