Verhuur van de woning (Leegstandwet)

Door de Leegstandwet kunt u uw leegstaande koopwoning tijdelijk verhuren. Hiervoor heeft u wel een vergunning nodig van de gemeente Arnhem.

De leegstandvergunning wordt alleen verleend als:

  • de woonruimte leeg staat.
  • de woonruimte te koop staat. Dat kunt u aantonen door bijvoorbeeld een website of een makelaar waar de woning te koop staat.

Let op:

Voordat de leegstandvergunning is verleend:

  • mag u geen huurovereenkomst aangaan.
  • mag de toekomstige huurder nog niet op het adres van de woning ingeschreven staan

Huurprijs

Vanaf 1 juli 2013 is de huurprijs die u voor uw woning mag vragen, vrijgegeven.
Als de leegstandvergunning is verleend voor 1 juli 2013, dan staat de huurprijs voor woningen in de vergunning zelf vermeld.

Geen huurbescherming

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet wel voor ten minste 6 maanden zijn. Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Aanvragen

U kunt direct een leegstandvergunning aanvragen door het aanvraagformulier Leegstandvergunning van de website Rijksoverheid te downloaden, in te vullen en te mailen naar postbus@odra.nl. U kunt het formulier ook sturen naar:

Gemeente Arnhem
p/a Omgevingsdienst Regio Arnhem
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag Leegstandvergunning kost € 93. Een verlenging kost € 58.
Zie Legesverordening 2023 .

Afhandeling aanvraag leegstandvergunning

Als de aanvraag compleet is en voldoet aan de voorwaarden, verleent de gemeente u binnen 3 weken de leegstandvergunning.

Verlenging leegstandvergunning

Leegstandvergunning voor 1 juli 2013

Wilt u verlenging van een leegstandvergunning die voor 1 juli 2013 is verleend? En is de vergunning nog geldig? Mail dan naar postbus@odra.nl met uw verzoek om verlenging en vermelding van de volgende gegevens:

  • kenmerk van oude leegstandvergunning
  • zaaknummer van oude leegstandvergunning
  • uw naam en huidige adres
  • adres van de woonruimte

Het nieuwe besluit wordt per post naar u opgestuurd.

Leegstandvergunning na 1 juli 2013

Vergunningen die vanaf 1 juli 2013 zijn verleend, zijn automatisch geldig voor 5 jaar. Verlenging voor deze vergunningen is niet mogelijk.

Vragen?

U kunt contact opnemen met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).