Woningontrekking

De gemeente wil de woningvoorraad op peil houden. Daarom moet iedereen die een woning:

1.    wil omzetten naar onzelfstandige wooneenheden;
2.    wil  samenvoegen van 2 naar 1 woning;
3.    wil gebruiken voor andere doeleinden en dus daarmee de woning aan de woningvoorraad wil onttrekken;

hiervoor een woningontrekkingsvergunning aanvragen. Het (voorgenomen andere) gebruik van een woning dient steeds in overeenstemming te  zijn met de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.

Afbakening gebied


De vergunningplicht geldt niet voor geheel Arnhem. Alleen voor een afgebakend gebied in het centrum van Arnhem. Voor het onttrekken van woonruimte buiten dat gebied is niet langer een onttrekkingsvergunning vereist. De afbakening van het gebied centrum waarvoor de vergunningplicht geldt is als volgt:

  • De noordgrens ligt in het hart van de noordelijke rijbaan van het Willemsplein en van de spoorlijn.
  • De oostgrens ligt in het hart van de Apeldoornsestraat, van de noordelijke rijbaan van het Velperplein, van de Velperbuitensingel, en van de Eusebiusbuitensingel tot aan het Airborneplein.
  • De zuidgrens ligt in het hart van het Airborneplein, van de Walburgstraat, van de Turfstraat, van het Kleine Oord en van de Oude Oeverstraat.
  • De westgrens ligt in het hart van de westelijke rijbaan van het Nieuwe Plein.

Kosten

  • Leges voor vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning (art. 30 Huisvestingwet) € 632.
  • Eventuele kosten voor compensatie berekend aan de hand van het aantal m2 dat aan de woningvoorraad wordt onttrokken: € 500 voor de eerste 40 m2, vermeerderd met € 14 per m2 boven de 40 m2.
  • Als moet worden voldaan aan de eis van financiële compensatie zal een bedrag gestort moeten worden in het woningcompensatiefonds, het tarief hiervoor bedraagt voor een zelfstandige woonruimte € 340 per m2.
  • Bij een samenvoeging van 2 woningen is geen financiële compensatie vereist, wanneer de woonfunctie blijft behouden. Wel dient een bedrag aan leges te worden voldaan van € 93, ongeacht het aantal vierkante meters te onttrekken woonruimte.

Bijzonderheden

Omgevingsvergunning bouwen

Vaak is behalve de woningonttrekkingsvergunning ook een omgevingsvergunning bouwen nodig.

  • De woningonttrekkingsvergunning kan worden geweigerd als het belang van de volkshuisvesting groter is dan het belang van de aanvrager.
  • De opbrengsten van het compensatiefonds mogen alleen worden besteed aan activiteiten die verband houden met de volkshuisvesting.

 

Aanvragen

 

Voor het aanvragen van een woningonttrekkingsvergunning kunt u hier het aanvraagformulier (pdf 424 kB) downloaden, invullen en opsturen met de daarin genoemde bijlagen.

De aanvraagprocedure duurt maximaal 13 weken, met een mogelijke verlenging van nog eens 13 weken.

Vragen?

Voor meer informatie over de woningonttrekkingsvergunning kunt u contact opnemen met opnemen met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). Medewerkers van ODRA behandelen uw vraag verder.