Identiteitsfraude

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.

Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan.

Wat is identiteitsfraude?

Bij identiteitsfraude maakt iemand illegaal gebruik van persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer, etc) van een ander. Fraudeurs kunnen met deze persoonsgegevens bijvoorbeeld een bankrekening openen of een creditcard aanvragen. Of zij kunnen bestellingen doen via internet, een lening afsluiten of een uitkering aanvragen. Als een persoon er zelf mee instemt dat iemand anders zich voor hem of haar uitgeeft, spreken we ook van identiteitsfraude.

Hoe voorkomt u identiteitsfraude?

Ga voorzichtig om met persoonlijke informatie. Bewaar uw identiteitsbewijzen op een veilige plaats. Sla nooit een foto of scan op van uw identiteitsbewijs in uw mail, in een niet-beveiligde omgeving of op social media.

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en documentnummer is meestal voldoende. Zoals: 'Paspoort, NWLFR3706'. Geeft u toch een kopie af? Zet dan de datum op de kopie, streep uw burgerservicenummer door en zet een kruis door uw foto. Of gebruik hiervoor de app van de overheid 'Kopie ID'.

Identiteitsbewijs kwijt

Is uw paspoort gestolen? Of bent u uw identiteitskaart verloren? Dan is het belangrijk dat u daar zo snel mogelijk aangifte van doet bij de gemeente. Vermiste documenten verliezen na registratie van de vermissing hun geldigheid. Dit kan niet meer worden teruggedraaid. Vindt u een identiteitsbewijs van iemand anders? Dan moet u dat altijd melden bij de gemeente. Hiermee voorkomt u fraude.

Melden van vermoeden (kopie) fraude

Het komt voor dat men slachtoffer wordt van fraude door oneigenlijk gebruik van een kopie of documentnummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Daarnaast kan men gegronde reden hebben om te vrezen dat men slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude hoeft dan nog niet te zijn gepleegd. In deze gevallen kan het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart gesignaleerd worden in het zogenaamde "Basisregister reisdocumenten". Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel als mogelijk voorkomen. 

Bij een vermoeden van (kopie) fraude handelt u als volgt:

  • Maak telefonisch een afspraak via telefoonnummer 0800 - 1809. U geeft aan dat u een afspraak wenst ivm mogelijke (kopie) fraude van uw paspoort of identiteitskaart
  • Tijdens de afspraak meldt u de mogelijke (kopie) fraude (digitale aangifte is niet mogelijk)
  • Indien het originele document nog in uw bezit is, levert u deze tijdens de afspraak in
  • Vervolgens kunt u een nieuw document aanvragen. Dit kan eventueel ook later

 Het advies is ook contact op te nemen met het Centraal meldpunt identiteitsfraude en -fouten (CMI). Het CMI ondersteunt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude. Zie hiervoor www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Aangifte bij politie

U moet aangifte doen bij de politie als u te maken heeft met een strafbaar feit door identiteitsfraude. Geeft u op het aangifteformulier duidelijk aan dat het om identiteitsfraude gaat. Als u aangifte doet, krijgt u het nummer van het proces-verbaal. Dit nummer heeft u later nodig bij het invullen van het meldingsformulier van identiteitsfraude.