Identiteitsfraude

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan.

Bij identiteitsfraude maakt iemand illegaal gebruik van persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer, etc) van iemand anders. Fraudeurs kunnen met deze persoonsgegevens bijvoorbeeld een bankrekening openen of een creditcard aanvragen. Of zij kunnen bestellingen doen via internet, een lening afsluiten of een uitkering aanvragen. Als een persoon er zelf mee instemt dat iemand anders zich voor hem of haar uitgeeft, spreken we ook van identiteitsfraude.

Bij een vermoeden van (kopie) fraude handelt u als volgt:

  • Maak telefonisch een afspraak met ons via 0800 - 1809. Geef aan dat u een afspraak wilt maken in verband met mogelijke (kopie) fraude van uw paspoort of identiteitskaart.
  • Tijdens de afspraak meldt u de mogelijke (kopie) fraude (digitale aangifte is niet mogelijk).
  • Als het originele document nog in uw bezit is, lever deze dan tijdens de afspraak in.
  • Vervolgens kunt u een nieuw document aanvragen. 

Het advies is ook contact op te nemen met het Centraal meldpunt identiteitsfraude en -fouten (CMI). Het CMI ondersteunt slachtoffers bij het oplossen van de gevolgen van identiteitsfraude. 

Het kan voorkomen dat u slachtoffer wordt van fraude door oneigenlijk gebruik van een kopie of documentnummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart. Ook kunt u gegronde redenen hebben om te vrezen dat u slachtoffer wordt van deze fraude. De fraude hoeft dan nog niet te zijn gepleegd. In deze gevallen kan het nummer van het paspoort of Nederlandse identiteitskaart gesignaleerd worden in het zogenaamde "Basisregister reisdocumenten". Hierdoor wordt verder misbruik van het document zoveel mogelijk voorkomen. 

Aangifte bij politie

Heeft u te maken met een strafbaar feit door identiteitsfraude? Dan moet u aangifte doen bij de politie. Geef op het aangifteformulier duidelijk aan dat het om identiteitsfraude gaat. Als u aangifte doet, krijgt u het nummer van het proces-verbaal. Dit nummer heeft u later nodig bij het invullen van het meldingsformulier van identiteitsfraude.

Identiteitsbewijs kwijt

Is uw paspoort gestolen? Of bent u uw identiteitskaart verloren? Doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de gemeente. Vermiste documenten verliezen na registratie van de vermissing hun geldigheid. Dit kan niet meer worden teruggedraaid. Vindt u een identiteitsbewijs van iemand anders? Meld dit dan altijd bij de gemeente. Hiermee voorkomt u fraude.

Identiteitsfraude voorkomen

Ga voorzichtig om met persoonlijke informatie. Bewaar uw identiteitsbewijzen op een veilige plaats. Sla nooit een foto of scan op van uw identiteitsbewijs in uw mail, in een niet-beveiligde omgeving of op social media. Geef ook nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en documentnummer is meestal voldoende. Zoals: 'Paspoort, NWLFR3706'. Geeft u toch een kopie af? Zet dan de datum op de kopie, streep uw burgerservicenummer door en zet een kruis door uw foto. Of gebruik hiervoor de app van de overheid 'Kopie ID'.