Veel gestelde vragen extra bijdrage schoolspullen

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen over het schoolspullentegoed.

Ik mis een aanbieder in het aanbod van de Gelrepas

Mist u een aanbieder in het overzicht op www.gelrepas/Aanbod  Geef het ons dan door via pashouders@gelrepas.nl

Waar kan ik het tegoed niet aan besteden?

Het tegoed kan niet besteed worden aan de vrijwillige bijdragen voor extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma, zoals excursies, een introductiekamp, kerst en andere vieringen, bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining. Als ouders deze bijdrage niet (kunnen) betalen, dan mag de school een leerling niet uitsluiten van deelname en ook geen alternatief bieden. Leerlingen mogen altijd meedoen, dat is in de wet zo geregeld.

Ik wil de ouderbijdrage graag betalen, maar hoe moet dat nu de gemeente niet meer wil bijdragen? 

Alle kinderen in het basis en voortgezet onderwijs moeten mee kunnen doen aan de activiteiten die de school organiseert. Ook als de vrijwillige ouderbijdrage niet wordt betaald. Dat betekent dat scholen deze activiteiten in de toekomst op een andere manier moeten betalen. Steeds meer scholen doen dat ook en kiezen ervoor om geen (of een kleine) ouderbijdrage te vragen. Sommige scholen kiezen ervoor om meer (gratis) activiteiten in de buurt te organiseren. We blijven hierover in gesprek met de scholen, omdat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen op school, los van het inkomen van hun ouders.

Ik heb andere kosten die te maken hebben met school, waar kan ik terecht? 

Soms kan Stichting Leergeld Arnhem u daarbij helpen. Vragen kunt u mailen naar Leergeld via info@leergeldarnhem.nl

Waarom loopt de vergoeding nu via de Gelrepas?

Eerst liep de tegemoetkoming via de scholen. De school ontving een bijdrage per jaar voor de leerlingen met een Gelrepas. Scholen gingen op verschillende manieren met die bijdrage om. Doordat de wet is veranderd, is het nu veel duidelijker voor welke kosten ouders verantwoordelijk zijn en welke niet. We willen zo veel mogelijk kinderen ondersteunen met het schoolspullentegoed en via de Gelrepas kunnen we dit het beste regelen.

Hoe is het tegoed bepaald? 

Het tegoed is in Arnhem gelijk aan het bedrag dat de school eerder per leerling ontving. Het is afgestemd op de kosten die bij ouders en kinderen thuishoren. Dus zoals de wet aangeeft: 'voorgeschreven persoonsgebonden materialen die langer dan een jaar meegaan.' Kosten waarvan de wet bepaald dat ze niet bij ouders thuishoren (schoolboeken, tablet of laptop) of die alleen vrijwillig bijgedragen mogen worden (ouderbijdrage) kunnen daarom niet met dit tegoed betaald worden.

Mag ik het tegoed ook gebruiken om te sporten of muziekles te betalen?

Nee, dat is niet mogelijk. Hiervoor moet het reguliere Gelrepas-tegoed gebruikt worden. 

Mag ik tegoeden van mijn kinderen samenvoegen, zodat ik voor 1 kind een hoger tegoed heb? 

Nee, het tegoed is persoonsgebonden en mag niet door een andere pashouder ingezet worden.

Mijn kind zit op het vmbo en moet praktijkkleding en materialen aanschaffen, maar de leverancier is niet aangesloten bij de Gelrepas.

 Neem contact op met onze klantenservice via pashouders@gelrepas.nl of bel naar 033-3035464 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt bij een medewerker uitleg geven over de kosten. U krijgt bericht of de aanbieder voor deze kosten bij Gelrepas aangesloten kan worden.