Woonkostentoeslag

Is uw inkomen plotseling minder geworden en kunt u daardoor uw huur of hypotheek niet meer betalen? Dan kunt u soms van de gemeente tijdelijk bijstand krijgen voor die woonlasten.

Vergoeding

Woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Of u in aanmerking komt voor woonkostentoeslag, is afhankelijk van uw situatie. Woonkostentoeslag en Toeslag Eigen Woning wordt in principe maximaal 6 maanden toegekend. In deze periode bent u verplicht goedkopere woonruimte te zoeken en te accepteren. Dit geldt ook als u een eigen woning heeft.

De berekening van de woonkostentoeslag is grotendeels gebaseerd op de berekening van de huurtoeslag. Kijk voor meer informatie over de berekening van de huurtoeslag op www.toeslagen.nl.

Aanvraag indienen?

Als u woonkostentoeslag wilt aanvragen, kan dit bij de gemeente. Vergeet niet om de juiste informatie mee te sturen:

Als u een huis huurt:

  • recente huurgegevens
  • beschikking huurtoeslag

Als u eigenaar van een woning bent:

  • hypotheekakte
  • bewijsstuk van de hoogte van uw hypothecaire lening
  • aflossing maandelijkse hypotheek / hypotheekrente
  • opstalverzekeringspremie
  • hoogte waterschapsheffing / ingezetenenomslag
  • voorlopige teruggaaf van de belastingdienst met betrekking tot uw eigen woning
  • premie vereniging van eigenaren (VVE)
  • Nationale Hypotheek Garantie (indien van toepassing)

Mogelijk wordt u geadviseerd om eerst contact te zoeken met het wijkteam voor een keukentafelgesprek. Een wijkcoach zal dan samen met u uw financiële situatie in kaart brengen en bespreken welke stappen u kunt nemen om weer financieel stabiel te worden.

Kijk voor meer informatie over het aanvragen op de pagina bijzondere bijstand aanvragen