Onderhoud en reparaties

Het onderhoud van een woning moet op orde zijn. Zo blijft de woning prettig en veilig om in te wonen. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van een woning is verdeeld tussen verhuurder en huurder.

Eindelijk geen lekkage meer, dat huurt lekker

Voor welk onderhoud is de verhuurder verantwoordelijk?

Heb je als huurder last van een lekkage, vochtige ruimte of ernstige overlast van een andere huurder? Dan krijg je niet het woongenot dat je mag verwachten. Er is dan een gebrek. Voor groot onderhoud en grote reparaties is de verhuurder verantwoordelijk en moet hij de kosten betalen. Voorbeelden van groot onderhoud zijn:

  • buitenschilderwerk
  • het controleren, repareren en vervangen van een cv-ketel
  • het repareren en vervangen van uw schoorsteen
  • het repareren en vervangen van ventilatiekanalen
  • het vervangen van goten en regenafvoeren en grote reparaties hieraan

Meld het gebrek zo snel mogelijk bij je verhuurder. Dit kan telefonisch, maar doe het ook schriftelijk. Meld je het gebrek niet of te laat, dan kun je aansprakelijk zijn voor gevolgschade. Dit is schade die ontstaat doordat een onderhoudsgebrek niet op tijd is gerepareerd.

Gaat het om een spoedgeval, bijvoorbeeld een lekkage? Dan moet je verhuurder meestal snel een oplossing of noodvoorziening regelen. Als er geen spoed bij is, dan is het redelijk om je verhuurder minimaal 6 weken de tijd te geven om het gebrek te repareren.

Betaal altijd je huur. Ook als je verhuurder het gebrek niet repareert of oplost. Bij een huurachterstand mag je verhuurder in sommige gevallen het huurcontract stoppen.

Bij de Rijksoverheid vind je een overzicht van welke kosten voor jou zijn of voor je verhuurder.

Welk onderhoud moet ik als huurder zelf doen?

Voor het klein en dagelijks onderhoud van je woning of kamer ben je als huurder zelf verantwoordelijk. De kosten hiervan moet je zelf betalen. Denk aan het:

  • vervangen van de wc-bril of een kraanleertje
  • verven van binnenmuren
  • vastzetten en vastschroeven van trapleuningen, deurknoppen, deurbellen
  • oliën en smeren van scharnieren en sloten
  • schoonhouden en ontstoppen van het riool

Je hoeft niet te betalen als het moeilijk is om het gebrek zelf te repareren of als de kosten erg hoog oplopen, bijvoorbeeld omdat je een specialist moet inhuren.

Wat kan ik doen als mijn verhuurder de woning niet onderhoudt?

Als de verhuurder verantwoordelijk is voor een gebrek en je dat hebt aangegeven, moet de verhuurder binnen 6 weken de gebreken oplossen. Gebeurt dat niet, dan kun je ervoor kiezen om de huur in te houden. Je geeft bij de verhuurder aan dat je dit gaat doen, nadat de periode van 6 weken is afgelopen. Je reserveert dan de huur en zet dit bedrag opzij. De verhuurder krijgt de totale ingehouden huur weer als alle gebreken zijn verholpen. Zo oefen je druk uit om je verhuurder tot actie te dwingen. Je krijgt dan dus geen huurverlaging, maar kiest ervoor om snel het onderhoud op te laten lossen.

Een andere mogelijkheid is om de huur tijdelijk te laten verlagen, totdat het gebrek is opgelost. Daarvoor kun je met hulp van De Huurdersbalie een procedure starten bij de Huurcommissie.