Geluidskaarten Arnhem

We stellen om de 5 jaar geluidsbelastingkaarten op. Op de geluidsbelastingkaarten is te zien waar de inwoners van Arnhem hinder door geluid van wegverkeer, railverkeer, luchtvaartverkeer of industrielawaai ondervinden.

Op de kaarten is zowel de jaargemiddelde geluidsbelasting (uitgedrukt in Lden) als de geluidsbelasting in de nacht (uitgedrukt in Lnight) te zien. Via het bestuurlijk informatiesysteem vindt u meer informatie over de geluidsbelastingkaarten 2022.

Bekijk de jaargemiddelde geluidsbelasting via de Geluidsbelastingkaarten Lden 2022 (pdf, 33MB). En bekijk de geluidsbelasting in de nacht via de Geluidsbelastingkaarten Lnight 2022 (pdf, 32,1MB).

De geluidsbelastingkaarten (2022) vormen de basis voor het nog op te stellen Actieplan Omgevingslawaai (2024-2029) dat in 2024 door het college zal worden vastgesteld. In dit plan kunnen maatregelen worden voorgesteld om geluidknelpunten aan te pakken.

Actieplan Omgevingslawaai 2021-2023

Op dinsdag 25 januari 2022 is het Actieplan Omgevingslawaai 2021-2023 (pdf, 2,51MB) door het college vastgesteld. Het actieplan richt zich voor de periode 2021-2023 op de aanpak van omgevingslawaai veroorzaakt door vooral het wegverkeer op gemeentelijke wegen, omdat de gemeente hier invloed op kan uitoefenen.