Geluid

Bijna overal in Nederland horen we geluid, maar soms is geluid hinderlijk en soms niet.

 • Visie Spoorgeluidmaatregelen

  ProRail heeft het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) opgesteld. In dit programma staat de aanpak van geluidknelpunten langs spoorwegen in Nederland. In Arnhem zijn er nog 12 geluidsituaties die worden onderzocht en indien nodig gesaneerd.

 • Actieplan Omgevingslawaai

  pdf, 2MB

  Het Actieplan Omgevingslawaai geeft aan wat het college als geluidsknelpunt aanmerkt en welke maatregelen er tussen 2021 en 2023 worden genomen om het aantal knelpunten te verminderen.

 • Geluidskaarten voor heel Arnhem

  Bekijk de geluidskaarten met betrekking tot het weg- en railverkeer in Arnhem.