Geluid

Bijna overal in Nederland horen we geluid, maar soms is geluid hinderlijk en soms niet.

  • Visie Spoorgeluidmaatregelen

    ProRail heeft het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) opgesteld. In dit programma staat de aanpak van geluidknelpunten langs spoorwegen in Nederland. In Arnhem zijn er nog 12 geluidsituaties die worden onderzocht en indien nodig gesaneerd.

  • Geluidskaarten Arnhem

    We stellen om de 5 jaar geluidsbelastingkaarten op. Op de geluidsbelastingkaarten is te zien waar de inwoners van Arnhem hinder door geluid van wegverkeer, railverkeer, luchtvaartverkeer of industrielawaai ondervinden.