Vraag en antwoord gf-container

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de gf-verzamelcontainer bij wooncomplexen en huizenblok(ken) en over de citybin.

Waarom wordt er niet gewoon bij alle wooncomplexen en huizenblok(ken) een gf-verzamelcontainer geplaatst?

Een gf-verzamelcontainer bij elk wooncomplex en huizenblok in Arnhem kost veel geld. Daarom wordt eerst geïnventariseerd of er genoeg belangstelling is in een wooncomplex en huizenblok om gf te scheiden.

Waarom moet 50% van de huishoudens meedoen met gf-scheiding met een minimum van 10 huishoudens?

Er moet voldoende belangstelling zijn vanuit een wooncomplex, voordat er een gf-voorziening wordt geplaatst. Het is een dure voorziening en daarom is het wel belangrijk dat er voldoende bewoners van een wooncomplex en huizenblok gf afval willen scheiden.

Wat als er onvoldoende belangstelling is in mijn wooncomplex of huizenblok?

Dan gaan we helaas geen gf-verzamelcontainer plaatsen.

Wat als er nu te weinig belangstelling is, maar er later wel meer bewoners gf willen scheiden?

Het blijft altijd mogelijk om een aanvraag in te dienen namens de bewoners van het wooncomplex of huizenblok(ken). U kunt hiervoor het belangstellingsformulier gebruiken. U moet dan wel zelf initiatief nemen om voldoende bewoners enthousiast te krijgen om ook gf te willen scheiden.

Als er geen gf-verzamelcontainer komt, kan ik dan ook geen gf scheiden?

Ja, dat kan wel. U kunt gebruik maken van een citybin. Dit is een afsluitbare groene emmer van 40 liter. U kunt de citybin gratis aanvragen door te bellen naar de PreZero servicelijn, telefoonnummer 0800-3666999. De citybin wordt tweewekelijks geleegd (behalve in december t/m februari: vierwekelijks), tegelijk met de minicontainers bij u in de wijk.

Wat als er onvoldoende belangstelling is voor een gf-verzamelcontainer en ik geen ruimte heb voor een citybin?

We onderzoeken of er locaties in een wijk zijn met een milieupleintje (waar ondergrondse containers staan) die we kunnen uitbreiden met een gf-verzamelcontainer.

Hoe vaak wordt de gf-verzamelcontainer geleegd?

Deze wordt wekelijks geleegd. 

Ik heb nu een citybin. Mag ik deze houden als er een gf-verzamelcontainer komt bij mijn wooncomplex of huizenblok?

Als er een gf-verzamelcontainer is geplaatst, kunt u de citybin niet meer aan straat aanbieden. Als u een citybin in gebruik heeft, mag u deze houden als verzamelbak in huis om vervolgens het gf-afval weg te brengen naar de gf-verzamelcontainer. Als u de citybin niet wilt houden, kunt u deze gratis laten ophalen door PreZero. Maak hiervoor een afspraak via 0800-3666999.

Waar komt de gf-verzamelcontainer te staan?

De gf-verzamelcontainer komt in de buurt van uw wooncomplex te staan. Als er voldoende belangstelling is vanuit uw wooncomplex informeren wij alle bewoners van het wooncomplex over een locatievoorstel. Bewoners kunnen dan binnen 2 weken reageren op deze locatie.

Wanneer wordt de gf-verzamelcontainer geplaatst?

De gemeente neemt na 2 weken een beslissing, waarin eventuele reacties op het locatievoorstel worden meegenomen. Dit besluit wordt gepubliceerd op www.overheid.nl. Gedurende een periode van 6 weken na de publicatie hebben belanghebbenden de gelegenheid om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit. Als er geen bezwaren binnen komen, wordt de gf-verzamelcontainer zo snel mogelijk geplaatst.

Hoe lang duurt het voordat de gf-verzamelcontainer wordt geplaatst?

In totaal duurt de hele inspraakprocedure zo'n 10 weken. Daarna gaan we spoedig over tot plaatsing. Dit is wel afhankelijk van het aantal aanvragen dat wordt gedaan en de voorraad gf-verzamelcontainers.