Luiers

Luiers en incontinentiemateriaal kunt u gratis inleveren bij de afvalbrengstations in Arnhem.

Bij de afvalbrengstations kunt u ook gratis verpakkingsmateriaal krijgen voor deze producten.

Bij sommige kinderdagverblijven in Arnhem is er voor ouders de mogelijkheid om de luiers van hun kind(eren) in te leveren. Vraag het na bij uw kinderdagverblijf.

Meer informatie

Heeft u vragen over het verzamelen en inleveren van luiers dan kunt u bellen naar SUEZ servicelijn, tel. 0800 366 69 99