Kosten omruilen container of aanvraag extra container

Omruilen container
Omruilen container Kosten
Groente-, fruit- en tuinafval van groot naar klein   gratis
Groente-, fruit- en tuinafval van klein naar groot  gratis
Oud papier en karton  (er is maar 1 formaat container voor papier/karton, u kunt wel een extra container aanvragen)
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken van groot naar klein  gratis
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkverpakken van klein naar groot   gratis
Restafval van klein naar groot (alleen van toepassing in het buitengebied) € 22,00
Restafval van groot naar klein (alleen van toepassing in het buitengebied) gratis

 

 

Plaatsen van extra container
Plaatsen van een extra container kosten
Groente-, fruit- en tuinafval  gratis
Leveren van een citybin (voor groente-, fruit- en tuinafval)  gratis
Oud papier en karton gratis
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken  gratis
Restafval (alleen van toepassing in het buitengebied) € 22,00

U mag maximaal 6 containers bij de deur hebben staan. Voor het buitengebied geldt een maximum van 8 containers.

 

Plaatsen van containers bij nieuwe woning
Plaatsen van containers bij nieuwe woning kosten
Omruilen containers in verband met verhuizing (binnen een half jaar) gratis
Het plaatsen van containers bij een nieuwe woning gratis

 

 

Bij diefstal of vernieling
Vervanging bij diefstal of vernieling kosten
Diefstal   (met aangifteformulier politie) gratis
Schade aan container   gratis
Verbrande container   € 56,00
Verbrande container (met aangifteformulier politie)  gratis

 

 

Inname van een tweede of derde container
Inname van een tweede of derde container kosten
Groente-, fruit- en tuinafval gratis
Oud papier en karton gratis
Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken gratis
Restafval  gratis

 

U kunt een container aanvragen of omruilen bij PreZero via telefoonnummer 0800-3666999 of online via de Afvalbalie.