Muskusrat

Muskusratten en beverratten veroorzaken veel schade. De vernielzucht van deze knaagdieren vormt een bedreiging voor onze dijken en andere waterwerken.

Waterschap Rivierenland houdt zich daarom bezig met de bestrijding van de muskus- en beverratten.

Uiterlijk muskusrat

U kunt een muskusrat herkennen aan een plompe bouw, een brede stompe kop en oren die bijna in de vacht verborgen zitten. Zijn rug is middel tot donkerbruin, soms grijsachtig of kastanjebruin, de buikzijde is lichter van kleur. Hij heeft een tamelijk lange zijdelings afgeplatte staart, maar in ieder geval is deze korter dan zijn lichaam. (19 - 27,5 cm). Tussen zijn tenen heeft de muskusrat kleine zwemvliezen. Een volwassen muskusrat is tussen de 28 en 40 centimeter.

Melding muskusrat

Indien u een muskusrat signaleert kunt u dit doorgeven bij de Waterschap Rivierenland:

Muskusrattenbestrijding Waterschappen Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel
telefoon: 0344-649 451
e-mail: secretariaat-mkr@wsrl.nl